5 MANFAAT MENGURANGKAN KEHILANGAN MAKANAN

Kesan sistem makanan global terhadap kepelbagaian biologi, ekosistem dan perkhidmatan ekosistem sangat menggalakkan. Mengurangkan kehilangan makanan mempunyai pelbagai manfaat untuk rakyat dan planet ini.

Di bawah adalah 5 daripadanya daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) PBB.

Sumber: UN Biodiversity