About Us Malay

TENTANG KAMI

CAP adalah organisasi bukan kerajaan, tidak mengambil untung, skop keprihatinan CAP telah berkembang dari masalah kehidupan seharian dan banyak lagi. Persatuan Pengguna Pulau Pinang adalah organisasi unik yang memfokuskan pada penggunaan yang lestari dan beretika dan mencabar industri periklanan agresif semasa yang tidak terikat dan membentuk penggunaan masyarakat kepada gaya hidup dan tingkah laku yang tidak berkesinambungan, tidak beretika dan tidak adil.

Persatuan Pengguna Pulau Pinang, yang berpusat di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1970. Kegiatannya dijalankan dari pejabatnya di Pulau Pinang yang dikendalikan oleh kakitangan yang berdedikasi, yang terlibat dalam pendidikan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat, penyelidikan dan advokasi, litigasi dan penerbitan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan model pembangunan yang berkesinambungan yang memenuhi keperluan asas orang miskin dan juga adil dan lestari secara sosial.

Tidak seperti organisasi pengguna di dunia barat yang memberi nasihat kepada pengguna mengenai nilai wang mereka, CAP menekankan 'nilai untuk manusia'.

CAP sememangnya merupakan organisasi unik yang memfokuskan pada penggunaan lestari dan beretika dan mencabar industri periklanan agresif semasa yang tidak terkawal dan membentuk penggunaan masyarakat kepada gaya hidup dan tingkah laku yang tidak lestari, tidak beretika dan tidak adil.

Di negara membangun seperti Malaysia, CAP mencabar model pengeluaran dan corak penggunaan yang tidak berkelanjutan. Ia mempunyai pelbagai penerbitan popular yang mendidik masyarakat luas untuk menjadi pengguna yang beretika dan rasional. Menggunakan kesihatan sebagai keutamaan, CAP mendidik pengguna untuk mengubah kebiasaan mereka menjadi gaya hidup yang lebih sederhana dan lebih bermakna, sementara pada masa yang sama menganjurkan agar peraturan dan undang-undang yang sesuai diterapkan.

Selama bertahun-tahun, kerja CAP telah menyebabkan pengungkapan tingkah laku perniagaan yang tidak beretika dalam sektor seperti produk kimia, makanan, farmaseutikal dan kesihatan dll. Advokasi CAP telah menyebabkan beberapa penambahbaikan dalam undang-undang untuk mengatur amalan ini.

Dalam 2 tahun terakhir, CAP juga telah meningkatkan usahanya dalam melatih NGO di rantau ini seperti dari China, Myanmar, Vietnam dan Laos, yang tidak terdedah kepada amalan perniagaan syarikat yang tidak beretika, perubahan corak penggunaan dan kemajuan yang tidak lestari dalam sistem pengeluaran dan lain-lain. Di pasaran yang baru muncul, penting bahawa usaha advokasi dan pendidikan dilakukan untuk mencegah pengulangan model Utara yang tidak berkelanjutan daripada ditiru. Ramai daripada mereka yang telah mengikuti latihan kami telah mula menterjemahkan ke bahasa mereka sendiri dan berminat untuk melakukan aktiviti yang serupa dengan CAP untuk masyarakat yang lebih lestari dan adil.

Hasilnya, CAP memiliki program yang kuat mengenai pendidikan, yang juga menjangkau sekolah-sekolah dan bermula dari awal untuk menjadi pengguna dan warganegara yang baik dan bertanggungjawab.