“AGROEKOLOGI UNTUK SEMUA: Inisiatif di Malaysia” – KERJA KOMUNITI 

Nurfitri Amir Muhammad

NURFITRI AMIR MUHAMMAD
Benih adalah Milik Petani

Fitri Amir, graduan mikrobiologi dari Universiti Sains Malaysia (USM), sebelum ini bekerja sebagai pakar virologi di Institut Penyelidikan Veterinar dan dua pusat penyelidikan dalam penyelidikan sosioekonomi. Beliau juga merupakan ketua projek bagi projek pembangunan komuniti Universiti Antarabangsa Al-Bukhari (AIU) dan pada tahun-tahun awalnya selepas tamat pengajian, berkhidmat sebagai sukarelawan di pelbagai NGO di Pulau Pinang seperti PUM dan UNGGAS dalam bidang penyakit sosial dan kebajikan rakyat.

Kesemua pengalaman ini telah menambahkan kekuatannya dan memudahkan laluannya ke arah menuntut semula kedaulatan benih komuniti petani Malaysia.

“Dengan monopoli import beras yang semakin meningkat oleh BERNAS (sebuah syarikat beras Malaysia yang kononnya melindungi industri beras Malaysia), syarikat itu mengaut keuntungan manakala pesawah tidak dapat melihat sebarang peningkatan ketara dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi tidak berdaya di tanah sendiri, yang mereka kerjakan selama ini.

Fitri Amir dengan buah nangka yang dituai dari ladang di belakang rumahnya sendiri.

Saya mengkaji masalah dan kesusahan pesawah ini dan menghantar laporan menyeluruh kepada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM). Malangnya, seperti banyak isu besar lain, ini juga masih tidak diatasi oleh kerajaan,” kata Fitri Amir.

“Bagaimanapun, penyelidikan itu membantu saya memahami punca penderitaan pesawah dan bagaimana pesawah dieksploitasi dalam sistem yang penuh dengan monokultur di mana pengeluaran dan keuntungan menjadi keutamaan.

Dengan monokultur padi pula tanpa henti melepaskan kejahatannya yang lain, iaitu bahan kimia pertanian dan sistem subsidi yang mengikat, petani semakin terperangkap. Dalam keadaan sedemikian, kepelbagaian pertanian dan pendekatan holistik keluar daripada persoalan.

“Menyedari betapa teruknya keadaan itu, kami memulakan sebuah pertubuhan bernama Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, juga dikenali sebagai PeSAWAH.

PeSAWAH amat lantang bersuara dalam menangani masalah dan keperluan petani melalui kempen, kenyataan akhbar, dan sebagainya, dengan hasrat untuk memastikan pengguna mendapat maklumat terkini mengenai isu-isu yang menjejaskan penyedia makanan ruji negara kita.

Kemajuan daripada kerja-kerja ini melahirkan Forum Kedaulatan Makanan Malaysia (FKMM) pada tahun 2018. Pada masa ini, seramai 107 individu terdiri daripada wakil NGO, kumpulan petani, ahli akademik, usahawan, dan aktivis menganggotai forum ini, dan kami secara berterusan mendalami isu keselamatan dan kedaulatan makanan“.

Tuaian dari ladang bersepadu di Jitra, Kedah sedia untuk dipasarkan.

Fitri Amir juga turut terlibat dalam mempromosikan Konvensyen PBB mengenai Kepelbagaian Biologi, Perjanjian Antarabangsa mengenai Sumber Genetik Tumbuhan untuk Makanan dan Pertanian (ITPGRFA), Deklarasi PBB mengenai Hak Orang Asal (UNDRIP), dan Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Kawasan Luar Bandar (UNDROP).

“Semua usaha bersepadu ini membawa kepada pembentukan Inisiatif Rizab Benih Komuniti. Seperti yang kita semua sedia maklum, ada orang berkuasa yang cuba sedaya upaya untuk menakluki benih dan di pihak kita mestilah memastikan perkara ini tidak menjadi kenyataan.

Benih adalah milik petani, dan melalui Inisiatif Rizab Benih Komuniti, kami mewujudkan kesedaran dalam kalangan petani dan penduduk umum mengenai kedaulatan benih.

Setiap petani mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri mengenai benih, menanam benih sendiri, dan menyimpan serta menukar benih. Kebebasan seperti itu akan membuka jalan bukan sahaja untuk menghidupkan semula teknik pertanian nenek moyang kita tetapi juga untuk mengembalikan semua jenis benih tumbuhan berharga yang telah lama hilang,” kata Fitri Amir.

“Kita juga berjaya menubuhkan persatuan pesawah yang boleh berfungsi secara berdikari. Persatuan itu, melalui suara dan tindakannya, memberi isyarat kepada kerajaan bahawa sebarang tindakan terhadap kebajikan dan masa depan petani akan dikenal pasti dan ditangani dengan segera.

“Sebahagian daripada ahli kumpulan itu mempunyai pertalian politik. Kami memastikan ia tidak sama sekali mengganggu matlamat asal kami untuk melindungi petani dan masa depan pertanian,” tambahnya.

Fitri Amir mengetuai perbincangan semasa program benih anjuran CAP di Min House Camp, Kota Bharu, Kelantan pada 9 Ogos 2022.

Fitri Amir juga menegaskan bahawa bekerja dengan petani dan penduduk luar bandar mempunyai cabaran tersendiri. Pada peringkat awal mendekati mereka dengan isu-isu kritikal ini, mereka merasa ragu-ragu. Mereka menyatakan bahawa ini bukan kali pertama orang datang kepada mereka berjanji untuk membawa perubahan, dan sama seperti keghairahan sebelumnya, ini juga akan hilang tidak lama lagi.

“Walau bagaimanapun, melalui ketabahan, kami membuktikan sebaliknya kepada mereka. Selepas campur tangan, satu dasar baharu mengenai pertanian digubal, walaupun kami merasakan ia masih tidak memuaskan hati petani,” katanya.

Fitri Amir berkata pendedahan dan pencerahan yang diterimanya daripada pelbagai pihak seperti Nizam Mahshar dan Meena Raman dari Sahabat Alam Malaysia, Cikgu Azmi dari Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan Chee Yoke Ling dari Third World Network telah menjadi pendorong untuk menempuh laluannya sekarang.

Semasa zaman universiti, beliau mengambil bahagian dalam banyak aktiviti SAM dan CAP, termasuk ekspedisi hutan untuk memahami ekologi dan komuniti orang asli. Pengalaman itu membentuk beliau menjadi seorang yang memahami isu asas yang memberikan kesan yang lebih besar kepada masyarakat dan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya.

Beliau berikrar untuk terus menjaga kebajikan petani dan pengguna dengan mempromosikan kedaulatan makanan.

Agroecology Fund