AIR ADALAH MAKANAN

Air adalah makanan, dan makanan adalah air! Lebih 95% daripada makanan yang kita makan dihasilkan di darat, bermula dengan tanah dan air. Marilah kita mengurus sumber berharga ini dengan bijak untuk memastikan keselamatan makanan dan pemakanan untuk semua.

Sumber: UN Biodiversity