AIR SISA BOLEH MENJADI SUMBER BERGUNA

Bandar dan pekan menjana aliran air yang telah digunakan, seperti untuk tujuan domestik. Aliran air ini mewakili bahan buangan yang mesti sama ada dibuang dengan selamat atau digunakan semula di hilir sebagai sumber.

Dalam menghadapi perubahan iklim, air sisa boleh menjadi sumber yang belum diterokai untuk petani. Selain daripada nilainya sebagai air, ia juga mungkin mengandungi nutrien yang memberi manfaat kepada pengeluaran pertanian.

Penggunaan air sisa yang selamat boleh membantu kita memerangi kekurangan air dan mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Sumber: FAO