Ambil Perhatian, Maklumat Perjalanan yang Berguna

Kami menerima maklumat daripada seorang pengembara yang baru-baru ini datang ke Malaysia untuk bercuti, dia ditanya mengenai nilai barangan makanan yang dibawa masuk. Dia berkata bahawa nilainya kira-kira 2000 lira Turki/£100 dan pegawai kastam itu mengiranya lebih kurang RM600.00. Pengembara itu kemudian dimaklumkan bahawa setiap orang dewasa hanya dibenarkan elaun barangan makanan bernilai RM150.00 untuk masuk ke negara ini. Oleh itu, dia dan isterinya perlu membayar 10% ke atas baki RM300.00.

Kami menghubungi Jabatan Kastam untuk mendapatkan penjelasan berhubung perkara itu kerana kami tidak pernah mendengar mengenai peraturan itu sebelum ini. Jawapan mereka adalah seperti berikut:-

“Penumpang dibenarkan membawa penyediaan makanan dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM150 di mana cukai akan dikecualikan. Jika seseorang itu mengimport melebihi kuantiti atau nilai barangan yang dikecualikan, dia akan bertanggungjawab untuk membayar duti kastam ke atas lebihan itu hanya pada kadar rata 10% mengikut nilai (ad valorem). Ini adalah selaras dengan Perkara 10 Bahagian I dalam Perintah Jadual Duti Kastam (Pengecualian) 2017 dan Perkara 16, Jadual A Perintah Cukai Jualan (Orang Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018.

Sebaliknya, orang ramai dan warga asing boleh mengakses maklumat mengenai pengecualian perjalanan penumpang di dalam portal RMCD di bawah Panduan Perjalanan (PORTAL RMCD > INDIVIDU > PELANCONG > Panduan Perjalanan). Sekatan import dan eksport di bawah perintah yang berlaku juga disebut pada laman sesawang tersebut.”

Memandangkan negara kini membuka sempadannya untuk perjalanan sekali lagi, ini adalah sesuatu yang penting yang perlu diingat oleh pelancong yang datang ke Malaysia. Anda boleh melawati URL ini untuk membaca Panduan Perjalanan: http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp_ppel.aspx

Sila hulurkan sumbangan anda di https://consumer.org.my/ms/make-a-donation-malay/