BAGAIMANA KITA MELIHAT DUNIA

Setiap daripada kita membawa bersama kita satu pandangan dunia, iaitu andaian mengenai bagaimana dunia ini berfungsi – apa yang dipanggil paradigma – membentuk soalan yang  membolehkan diri kita untuk bertanya, dan menentukan pandangan kita mengenai kemungkinan masa depan. – Frances Moore Lappé