Bagaimana Pasaran Bebas Berfungsi: Sosialisme untuk yang Kaya dan Kapitalisme untuk yang miskin

“Pasaran bebas adalah ‘sosialisme’ untuk yang kaya: orang awam membayar kos dan yang kaya mendapat manfaat – pasaran untuk yang miskin dan banyak perlindungan negara untuk yang kaya.

Pemusatan kekayaan membawa kepada pemusatan kuasa, yang kemudiannya diterjemahkan kepada perundangan yang memihak kepada kepentingan golongan kaya dan berkuasa dan dengan demikian meningkatkan lagi pemusatan kuasa dan kekayaan.”

— Noam Chomsky