Bahan Penyebab Kanser dalam Kosmetik & Produk Kegunaan Harian

Untuk maklumat lanjut nengenai Bahan Penyebab Kanser, dapatkan panduannya di sini: https://consumer.org.my/ms/product/bahan-penyebab-kanser-dalam-kosmetik-produk-kegunaan-harian/

Kandungan buku ini:

> Punca sebenar kesilapan perubatan
> Kesilapan biasa bidang perubatan
> Mimpi ngeri perubatan di AS
> Mati: Daripada pembedahan gegendang telinga
> Siapakah yang berisiko tinggi?
> Ujian dan pembedahan yang tidak perlu
> Jadilah pesakit yang bermaklumat
> Doktor BUKAN selalunya tahu yang terbaik
> Apa yang perlu anda lakukan?