Belanjawan 2024 Memberi Sinar Harapan

Belanjawan 2024 secara amnya adalah menyeluruh memandangkan ia termasuk peralihan kepada ekonomi rendah karbon dan bentuk tenaga mampan.

Belanjawan itu juga turut menyentuh konflik hidupan liar, pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar selain melanjutkan perkhidmatan bas henti-henti ke laluan penumpang yang rendah di kawasan luar bandar.

Rancangan sedang dibuat untuk menyediakan bekalan air bersih khususnya di Kelantan, Sabah dan Labuan. Ini adalah caranya kerana pada tahun 2002, Jawatankuasa Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCESCR) menerima pakai ulasan umum No. 15 mengenai hak untuk air, mentakrifkannya sebagai hak setiap orang “untuk mencukupi, selamat, boleh diterima, secara fizikal air yang boleh diakses dan berpatutan untuk kegunaan peribadi dan domestik.”

Kami menyokong cadangan duti eksais ke atas minuman bergula yang dinaikkan daripada 40 sen kepada 50 sen kerana menurut Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019, 3.6 juta orang dewasa (18 tahun ke atas) menghidap diabetes dengan 49% (3.7 juta) kes adalah tidak didiagnosis. Hasil daripada duti eksais ini akan digunakan untuk merawat diabetes dan menyokong pusat dialisis yang merupakan satu langkah yang baik.

Langkah mengetatkan untuk mencegah penyeludupan produk arak dengan mengehadkan pemindahannya ke pelabuhan tertentu adalah amat dipuji sebagaimana pengenaan import rokok untuk pasaran domestik dibenarkan dengan muatan kontena penuh.

Bagaimanapun, peruntukan belanjawan mestilah dibelanjakan dengan cekap tanpa sebarang ketirisan. Perlu ada penyeliaan dan pemantauan yang berkesan terhadap cara peruntukan belanjawan dibelanjakan untuk memastikan hasil yang dirancang tercapai.

Kami berharap untuk melihat kejayaan pelaksanaan Belanjawan yang amat penting ini. Belanjawan tahun ini difikirkan dengan baik meliputi kebanyakan aspek kritikal masyarakat Malaysia.

 

 

Mohideen Abdul Kader
Presiden
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)

Kenyataan Akhbar, 13 Oktober 2023