Berhenti dan Lihat Sekeliling Anda

“Jika saya diminta untuk nasihat paling penting yang boleh saya berikan, yang saya anggap paling berguna kepada manusia abad kita, saya seharusnya akan berkata: dengan nama Tuhan, berhenti sekejap, hentikan kerja anda, lihat sekeliling anda.” – Leo Tolstoy