CAP: Bahan Kimia Pengganggu Endokrin (EDC) dalam produk perlu dikawal selia

Sidang Media CAP mengenai “Kawal selia EDC dalam Produk – Presiden CAP Mohideen Abdul Kader (kanan) dan Pegawai Penyelidik Hatijah Hashim (kiri).

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) menggesa pihak berkuasa supaya mengawal selia Bahan Kimia Pengganggu Endokrin (EDC) dalam produk dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan kosmetik dan produk penjagaan diri yang dijual di negara ini dengan tegas.

Pada masa ini kosmetik dan produk penjagaan diri dikawal di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik1984 dan Arahan Kosmetik ASEAN (ACD).

Presiden CAP (kanan) menunjukkan keputusan analisis EDC Free Asia.

Ujian terbaharu yang dijalankan ke atas 32 sampel kosmetik dan produk penjagaan diri bagi kanak-kanak dikesan terdapat Bahan Kimia Pengganggu Endokrin (EDC) dalam beberapa sampel yang diuji.

Kajian itu dilakukan dengan bantuan Wonjin Institute for Occupational and Environmental Health (WIOEH) dengan sokongan daripada Financial Industry Public Interest Foundation (FIPIF), kedua-duanya di Republik Korea.

Keputusan itu didedahkan pada persidangan di Seoul, Republik Korea. Persidangan itu disertai oleh Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) termasuk CAP dari Malaysia dan lain-lain dari Indonesia, Vietnam, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina. NGO tersebut adalah sebahagian daripada organisasi dalam Rangkaian Penghapusan Pencemaran Antarabangsa (IPEN), rangkaian global yang bekerja untuk dunia bebas toksik.

Sampel ini didapati mengandungi paras Metil, Etil dan Propil paraben yang tinggi. Di samping mengandungi isobutil dan fenil paraben yang diharamkan oleh Jawatankuasa Kosmetik ASEAN.

Untuk kajian itu, sejumlah 32 sampel dari Malaysia, terdiri daripada cucian tangan, pencuci badan, ubat gigi deodoran, cecair kumur, cecair pencuci untuk wanita dan tisu bayi telah diuji bagi jumlah paraben* yang merupakan bahan kimia yang mengganggu endokrin.

Daripada 32 produk itu, 3 tanpa pelabelan ramuan. Daripada 28 sampel yang lain, 15 didapati mempunyai label bahan yang salah.

Antara 8 negara yang mengambil bahagian, Malaysia mempunyai peratusan tertinggi bagi label bahan yang tidak betul iaitu 53.6 peratus daripada sampel yang dihantar.

Sampel ubat gigi kanak-kanak yang didapati mengandungi Butil paraben dan Propil paraben.

Daripada 32 sampel yang diuji, 18 didapati mengandungi metil paraben; 5, etil paraben; 10, propil paraben; 1, isobutil paraben; dan 1, fenil paraben.

Pencuci badan jenama popular didapati mengandungi metil, etil dan propil paraben yang tinggi. Ia juga didapati mengandungi isobutil dan fenil paraben yang diharamkan oleh Jawatankuasa Kosmetik ASEAN (ACC) sejak 2015.

Propil paraben didapati terdapat dalam 4 sampel tisu bayi dan sampel ubat gigi kanak-kanak didapati mengandungi butil paraben dan propil paraben. Menurut Arahan Kosmetik ASEAN (ACD) penggunaan propilparaben, butilparaben dan garamnya dibenarkan dalam kosmetik kecuali produk yang direka untuk digunakan pada kawasan lampin kanak-kanak di bawah umur 3 tahun.

Keputusan ini  mendedahkan bahawa terdapat kekurangan penguatkuasaan walaupun mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan kosmetik. Pengguna Malaysia tidak mengetahui tahap dan jenis bahan kimia yang terdapat dalam kosmetik yang dijual di negara ini. Daripada tinjauan pasaran kami mendapati bahawa produk penjagaan diri untuk kanak-kanak adalah popular.

Propil paraben terdapat di dalam 4 sampel tisu bayi walaupun ia tidak dibenarkan berada dalam produk yang direka bagi digunakan pada kawasan lampin kanak-kanak di bawah usia 3 tahun.

Kehadiran paraben dalam kosmetik dan produk penjagaan diri kanak-kanak yang dijual di Malaysia amat membimbangkan kerana ia telah dikenal pasti sebagai EDC iaitu bahan kimia yang mampu meniru, menyekat dan mengganggu hormon dalam sistem endokrin tubuh.

EDC diketahui mempunyai kesan yang berbeza terhadap jantina yang berbeza. Wanita disebabkan oleh fisiologi, solekan biologi dan penentu sosial mereka lebih terdedah kepada kesannya.

EDC telah dikaitkan dengan banyak implikasi kesihatan yang diketahui, terutamanya pada wanita dan kanak-kanak di seluruh dunia. Pendekatan Strategik kepada Pengurusan Bahan Kimia Antarabangsa (ICM), yang kini dikenali sebagai Rangka Kerja Global mengenai Bahan Kimia (GFC), mengenal pasti EDC sebagai Isu Dasar Baru (EPI).

Memandangkan situasi di atas, terdapat keperluan mendesak untuk mengeluarkan langkah kawal selia yang komprehensif, peningkatan kesedaran awam, dan pelaburan dalam alternatif yang lebih selamat untuk melindungi populasi yang terdedah, terutamanya kanak-kanak, wanita dan komuniti yang kurang bernasib baik.

Selaras dengan keputusan terkini itu yang mendedahkan kehadiran EDC dalam produk kosmetik dan penjagaan diri kanak-kanak serta kesan kesihatan yang berkaitan dengannya, CAP menggesa pihak berkuasa untuk:

·       mengawal selia Bahan Kimia Pengganggu Endokrin (EDC) dalam produk.

·       menguatkuasakan dengan tegas undang-undang berkaitan kosmetik dan produk penjagaan diri untuk kanak-kanak.

 

 

Mohideen Abdul Kader
Presiden
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)

Kenyataan Akhbar, 22 Februari 2024

 

*Paraben ialah sekumpulan bahan kimia yang digunakan secara meluas sebagai pengawet tiruan dalam produk kosmetik dan penjagaan badan sejak tahun 1920-an. Memandangkan kosmetik mengandungi bahan yang boleh terbiodegradasi, bahan kimia ini ditambah untuk mencegah dan mengurangkan pertumbuhan bakteria dan kulat berbahaya, meningkatkan jangka hayat produk. Kebimbangan dengan bahan kimia ini ialah kajian saintifik mencadangkan bahawa paraben boleh mengganggu hormon dalam badan dan membahayakan kesuburan dan organ pembiakan, menjejaskan hasil kelahiran, dan meningkatkan risiko kanser. Ia juga boleh menyebabkan kerengsaan kulit.