Filipina Menang Anugerah Dasar Masa Depan untuk Pengharaman Plumbum dalam Semua Cat

29 Jun 2021, Quezon City. Perintah Kawalan Bahan Kimia (CCO) menjadi pelopor yang  diisytiharkan oleh Kerajaan Filipina mengharamkan plumbum dalam pengeluaran semua cat untuk mencegah kanak-kanak dan pekerja terdedah kepada bahan kimia toksik ini diadili satu daripada lima pemenang Anugerah Dasar Masa Depan (FPA) tahun ini, juga dikenali sebagai “Oscar bagi dasar terbaik.” Penerima lain bagi anugerah ini ialah dari Colombia, Kyrgyzstan, Sri Lanka dan Sweden.

Setiausaha Jabatan Alam Sekitar dan Sumber Asli (DENR) Roy Cimatu berterima kasih kepada Majlis Masa Depan Dunia (WFC) bagi pengiktirafan itu. “Ini akan memberikan inspirasi kepada kami untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan dasar kawalan bahan kimia kami dan untuk mengembangkan dasar lain bagi melindungi kesihatan manusia dana lam sekitar,” katanya. “Usaha kami untuk memastikan produk cat bebas plumbum yang lebih selamat tidak akan berakhir dengan mengeluarkan dasar ini,” beliau menekankan, dengan menegaskan usaha kerajaan yang berterusan untuk “mengukuhkan pemantauan untuk meningkatkan pematuhan alam sekitar dalam kalangan pemegang taruh dan dengan demikian memastikan alam sekitar yang sihat dan bebas plumbum untuk rakyat kita.”

Begitu juga dengan Cimatu mengakui rakan kongsi daripada sektor awam dan swasta, termasuk EcoWaste Coalition dan Persatuan Pengeluar Cat Filipina (PAPM), bagi penyertaan mereka dalam pembangunan dan pelaksanaan penjejakan jejak CCO. “Kami amat menghargai kewaspadaan pertubuhan bukan kerajaan seperti EcoWaste Coalition dalam kempen penghapusan plumbum. Kami juga turut memuji ahli akademik dan PAPM terhadap sokongan mereka dalam menjadikan CCO dilaksanakan.” CCO yang dikeluarkan pada 2013 mengenakan jumlah had kandungan plumbum 90 bahagian per sejuta (bps) bagi semua cat dan menyediakan dua peringkat penghapusan cat mengandungi plumbum, yang kemuncaknya pada 31 Disember 2019.

“Pengiktirafan global ini menegaskan lagi akan kepentingan mengguna pakai undang-undang cat berplumbum dengan had kandungan plumbum paling dilindungi dan digubal melalui proses terbuka dan penyertaan.

Penyertaan pemegang taruh menjadi kunci kepada pemangkin pertukaran meluas industri kepada pengeluaran semua jenis cat tanpa menambah plumbum dan menghapuskan cat berplumbum, sumber utama pendedahan plumbum terhadap kanak-kanak,” kata Manny Calonzo, Penasihat, EcoWaste Coalition, yang juga memberi penghormatan kepada rakan NGO di International Pollutants Elimination Network (IPEN) terhadap mereka yang memimpin kempen tidak ternilai ini, menyokong dan solidariti sejak 10 tahun lepas.

“Pembuat cat negara telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menggantikan bahan penambah plumbum daripada semua jenama dan produk sebagai pematuhan kepada CCO dan dalam mengejar tanggungjawab sosial mereka. Ia hanya menunjukkan bahawa menghapuskan cat berplumbum dalam semua kategori adalah matlamat yang boleh dicapai. Sesetengah pengeluar secara sukarela mendapatkan pensijilan Lead Safe Paint® pihak ketiga untuk membuktikan pematuhan dengan had 90 bps paling ketat bagi kandungan plumbum dalam cat,” kata Derrick Tan, Presiden PAPM.

Kajian kes yang disediakan dengan input daripada DENR, PAPM. EcoWaste Coalition dan IPEN mengenal pasti beberapa faktor yang menyumbang kepada kejayaan penyebaran CCO termasuk “data mengenai plumbum dalam cat berasaskan pelarut dijana oleh masyarakat sivil yang menyediakan bukti masalah menekan ini yang memerlukan tindakan segera dan kolektif, usaha pelbagai aspek bagi meningkatkan kesedaran mengenai isu ini, perubahan meluas industri telah menghasilkan dorongan bagi semua syarikat terhadap peralihan kepada rumusan, dan komitmen kerajaan kepada pendekatan pelbagai pemegang taruh.”

Untuk melangkah ke hadapan, kerajaan, industri dan pemegang taruh masyarakat sivil mengenal pasti perkara berikut sebagai langkah yang perlu diambil untuk membantu perkembangan pelaksanaan CCO: “usaha pemantauan pematuhan berterusan, maklumat yang berterusan, aktiviti pendidikan dan komunikasi, promosi berterusan penyertaan secara sukarela pengeluar cat dalam program pensijilan Lead Safe Paint® pihak ketiga, memaksimumkan peluang berterusan untuk menggalakkan pemerolehan dan penggunaan cat selamat daripada plumbum, penyertaan berterusan dalam usaha Pakatan Global untuk Penghapusan Cat Berplumbum.”

“Setiap hari, hak kita dicabuli oleh pendedahan kepada bahan kimia toksik dan pencemaran. Khususnya kanak-kanak amat terjejas,” kata Alexandra Wandel, Pengarah Eksekutif , WFC. “Demi untuk generasi masa depan dan masa kini, ia amat kritikal bahawa pemegang taruh menjadikan perlindungan daripada bahan kimia berbahaya satu keutamaan. Filipina dan pemenang dasar lain menunjukkan langkah ke hadapan dan menjadi inspirasi bagi pembuat dasar di seluruh dunia.”

Sejak 2010, dasar yang paling berkesan dalam menangani cabaran paling menekan kemanusiaan disambut dengan Anugerah Dasar Masa Depan, anugerah yang pertama dan satu-satunya yang mengiktiraf dasar untuk manfaat generasi masa depan dan masa kini pada peringkat antarabangsa. Untuk tahun ini, FDA mendedikasikan kepada penyelesaian dasar paling berkesan seperti mengawal cat berplumbum yang meminimumkan kesan sampingan bahan kimia berbahaya terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Dasar berkaitan cat berplumbum lain yang dicalonkan bagi anugerah berprestij ini termasuklah dari Ethiopia (termasuk dalam senarai pendek), Cameroon, Colombia, Ecuador, Kenya, Nepal, Peru, Tanzania, Uruguay, Amerika Syarikat (New York) dan Zambia, serta Model Undang-undang dan Panduan bagi Mengawal Cat Berplumbum digubal oleh Pakatan Global untuk Menghapuskan Cat Berplumbum.

Majlis anugerah secara maya peringkat tinggi akan diadakan pada 6 Julai 2021 untuk meraikan pemenang dasar Anugerah Dasar Masa Depan 2021.

Rujukan:

https://chemical.emb.gov.ph/ …/03/DAO-2013-24CCO-Lead.pdf