GESAAN GLOBAL UNTUK MENAMATKAN KERACUNAN PLUMBUM KANAK-KANAK

22-28 Oktober 2023 ialah Minggu Pencegahan Keracunan Plumbum Antarabangsa (ILPPW). Tumpuan kempen tahun ini adalah “Menamatkan Keracunan Plumbum Kanak-kanak” mengingatkan kerajaan, organisasi masyarakat sivil, rakan kongsi kesihatan, industri dan lain-lain mengenai risiko pendedahan plumbum yang tidak boleh diterima dan keperluan bagi tindakan untuk melindungi kesihatan kanak-kanak.

Ketahui lebih lanjut & sokong kempen.

#ilppw2023