HARI ALAM SEKITAR SEDUNIA 2023: PENYELESAIAN GLOBAL UNTUK MENGATASI PENCEMARAN PLASTIK

Gambar: AlexCorv / Shutterstock.com

​​Manusia kini sedang menghadapi krisis pencemaran plastik. Dikatakan bahawa pengeluaran plastik telah meningkat secara pesat dalam beberapa dekad yang lalu, dan kini berjumlah kira-kira 400 juta tan setahun dan angka ini akan menjadi dua kali ganda menjelang 2040.

Pada 2022, Negara Anggota PBB bersetuju untuk mula merundingkan perjanjian global baharu yang bersejarah untuk menamatkan pencemaran plastik (#plasticpollution). Rangka kerja itu kini sedang dirundingkan sepanjang beberapa siri mesyuarat di seluruh dunia, dan Jawatankuasa Perundingan Antara Kerajaan (INC) sedang berusaha membangunkan instrumen antarabangsa yang mengikat secara sah mengenai pencemaran plastik, termasuk dalam persekitaran marin.

Bersempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia 2023 (#WorldEnvironmentDay2023) pada 5 Jun, BFM mengambil tema Atasi Pencemaran Plastik (#BeatPlasticPollution) dan bercakap dengan Mageswari Sangaralingam, Pegawai Penyelidik Kanan dari Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) mengenai perbincangan yang sedang berlangsung dan sama ada resolusi untuk membawa kita dengan jelas ke arah masa depan tanpa pencemaran plastik boleh menjadi kenyataan.

Tonton podcast di sini:
https://www.bfm.my/…/world-environment-day-2023-global…