Haruskah Kita HANYA MENYERAH?

Masyarakat Barat menerima tanpa mempersoalkan keutamaan teknologi agak sewenang-wenangnya sebagai pantang larang yang paling primitif: bukan sekadar tugas untuk mendorong penciptaan dan sentiasa untuk mencipta teknologi baharu, tetapi juga kewajipan untuk menyerahkan perkara yang baharu ini tanpa syarat, hanya kerana ia ditawarkan, tanpa menghormati kesannya kepada kemanusiaan mereka.” Lewis Munford