Henti Bazir Wang Untuk Cenderahati

Persatuan  Pengguna Pulau Pinang (CAP) mengalu-alukan langkah yang diambil oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang menitahkan agar cenderahati tidak diberi kepada  baginda dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim, apabila baginda berdua menghadiri majlis-majlis rasmi negeri. Dalam keadaan yang sukar ini, amat menyenangkan apabila mendengar kata-kata yang praktikal dari salah seorang pemimpin negara.

Baginda percaya ekonomi kita perlu dibentuk atas falsafah inklusif dan kemapanan dan baginda turut bertitah mengenai perbezaan dalam pendapatan, pengagihan kekayaan yang tidak sama rata  dan budaya rasuah. Permintaan baginda walaupun boleh dianggap kecil namun memberi impak yang besar dalam mempengaruhi pembesar atau orang-orang kenamaan lain dan agensi-agensi kerajaan untuk mengambil langkah yang sama.

Setiap tahun sejumlah besar dana kerajaan dibazirkan ke atas perbelanjaan untuk persidangan dan mesyuarat. Wang sebanyak ini sepatutnya disalurkan ke atas projek-projek yang digerakkan demi kebajikan rakyat.

Justeru itu kami menyeru kepada Kerajaan Negeri dan kerajaan Persekutuan supaya mencontohi langkah yang diambil oleh baginda Sultan Perak dan menyalurkan wang yang sebelum ini digunakan untuk membeli cenderahati kepada perkara-perkara yang lebih bermanfaat.

Surat kepada Pengarang, 13hb. Oktober 2014