Jangan Luluskan Produk GM ini – J101 Alfalfa dan MON 15985 kapas

 

CAP menulis kepada Ketua Pengarah, Jabatan Biokeselamatan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Malaysia dan mengulas mengenai aplikasi bagi meluluskan pelepasan produk ubah suai genetik J101 Alfalfa (Medicago sativa).

Kami turut mengulas mengenai aplikasi bagi meluluskan pelepasan produk ubah suai genetik MON 15985 kapas (Gossypium hersitum)

Kami menyarankan agar kedua produk ini tidak diluluskan. Surat-surat yang mengutarakan kebimbangan awam dan alam sekitar itu disertakan di sini dan di sini