Jilid 43-4-2019

Pendedahan, Pandangan dan Kebijaksanaan Luar Biasa

Akhbar dwibulanan Persatuan Pengguna Pulau Pinang

Kami mempunyai berita yang anda tidak akan temuinya di dalam akhbar lain – bahan yang tidak menjadi halangan bagi kami untuk menyiarkan jenama, syarikat atau orangnya di dalam pendedahan kami, tidak seperti akhbar komersial lain bergantung kepada syarikat untuk iklan mereka atau dimiliki oleh parti politik.