KEBENARAN TENTANG PAKAI BUANG

Tidak ada pilihan. Semua yang kita beli dan buang mesti berakhir di suatu tempat. (Environmental Media Association)

Jika anda benar-benar memikirkannya, anda tidak akan membuang sampah anda kerana ia tetap ada di mana-mana di Bumi. Semua yang anda buang akan diletakkan di tempat lain. Sama ada ia pergi ke kitar semula, tapak pelupusan sampah, lautan atau jalanan. (Penn State University)

Kurangkan pembelian barangan. Tumpukan kepada keperluan, bukan kehendak. Fikir Semula, Tolak, Kurangkan, Baiki, Guna Semula dan Kitar Semula.

(Kredit imej: EMA)