KEMENANGAN UNTUK NELAYAN dalam Projek Penambakan Laut Selatan Pulau Pinang

Rabu (8 September 2021): Komuniti nelayan di kawasan sekitar cadangan Projek Penambakan Laut Selatan Pulau Pinang (PSR) telah memenangi rayuan terhadap Jabatan Alam Sekitar (JAS) yang menghasilkan pembatalan kelulusan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) Pulau Selatan Pulau Pinang (PSI).

“Keputusan ini sangat penting kerana ia tidak hanya penting untuk kes PSR tetapi semua kelulusan EIA lain yang juga oleh JAS,” kata Meena Raman, ketua peguam nelayan pada sidang media yang diadakan hari ini.

“Keputusan Lembaga Rayuan adalah yang paling penting untuk memahami bagaimana Ketua Pengarah JAS mestilah membuat keputusan untuk memastikan bahawa projek di mana EIA dilakukan adalah mengikut rancangan struktur atau pelan tempatan yang efektif mengikut undang-undang,” kata Meena Raman lagi.

Hj. Zakaria bin Ismail, seorang nelayan yang tinggal di Sungai Batu, selatan pulau Pulau Pinang. Beliau merupakan salah seorang daripada ramai nelayan yang akan terjejas oleh projek penambakan laut seluas 4,500 ekar yang disebut sebagai Projek Penambakan Laut Selatan Pulau Pinang (PSR).

Pada 29.07.2019, Hj. Zakaria menfailkan rayuan kepada Lembaga Rayuan di bawah s.35 (1) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, merayu membantah keputusan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar (KP JAS) bertarikh 25.06.2019, yang merupakan persetujuan dengan syarat, daripada Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) untuk projek PSR.

Hari ini, Lembaga Rayuan yang ditubuhkan di bawah Peraturan 3 (1) Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003 memutuskan bahawa keputusan Ketua Pengarah dalam meluluskan EIA untuk PSR pada 25.06.2019 diketepikan kerana tidak sah dan oleh itu batal dan tidak sah.

Lembaga berpendapat bahawa adalah menjadi satu mandatori bagi KP untuk mematuhi s.34A (4) (a) EQA 1974 dalam meluluskan laporan EIA. Oleh itu, Lembaga memutuskan bahawa Jabatan Alam Sekitar tidak boleh bergantung pada draf Rancangan Struktur Pulau Pinang 2030 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perancangan Negeri pada 14.03.2019 kerana pada masa itu EIA diluluskan ialah pada 25.06.2019, Rancangan Struktur yang sah untuk Pulau Pinang adalah Rancangan Struktur 2020. Rancangan Struktur Pulau Pinang 2030 hanyalah draf.

Rancangan Struktur Pulau Pinang 2030 hanya diluluskan secara rasmi, melalui persetujuan oleh Gabenor Pulau Pinang pada 28.08.2019. Ini adalah syarat di bawah seksyen 10 (6) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, agar draf Rancangan Struktur Pulau Pinang 2030 menjadi efektif mengikut undang-undang.

Lembaga juga berpendapat bahawa mereka tidak dapat menormalkan kecacatan ini kerana s.35 (2) EQA 1974 dan Peraturan Mahkamah 2012 tidak membenarkan mereka melakukan hal yang sama.

Oleh itu, Lembaga membenarkan rayuan Haji Zakaria dan mengetepikan kelulusan keputusan KP JAS untuk EIA PSR.

Lembaga Rayuan dipengerusikan oleh Hakim Puan Rozina binti Ayob, bersama Prof Dato’ Dr. Mazlin Bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Ramdzani Bin Abdullah. Hj. Zakaria diwakili oleh pasukan perundangannya yang diketuai oleh Meena Raman sementara Jabatan Alam Sekitar diwakili oleh Peguam Persekutuan Puan Nurliyana binti R Azmi.

Ringkasan Keputusan PSR