Kenapa mereka yang kurang bernasib baik TIDAK akan dilindungi

Modal persendirian cenderung tertumpu dalam tangan segelintir pihak, sebahagiannya disebabkan persaingan dalam kalangan kapitalis, dan sebahagiannya disebabkan perkembangan teknologi dan peningkatan bahagian buruh yang menggalakkan pembentukan unit pengeluaran yang lebih besar atas biaya unit yang lebih kecil.

Hasil perkembangan ini ialah oligarki modal persendirian dengan kuasa besar yang tidak dapat diperiksa dengan berkesan oleh masyarakat politik yang tersusun oleh demokrasi.

Ini benar memandangkan ahli badan perundangan dipilih oleh parti politik, sebahagian besarnya dibiayai atau jika tidak dipengaruhi oleh kapitalis persendirian yang bagi semua tujuan praktikal, memisahkan para pemilih daripada badan perundangan.

Kesannya ialah perwakilan rakyat sebenarnya tidak melindungi secukupnya kepentingan bahagian penduduk yang kurang bernasib baik.

Bahkan, di bawah keadaan sedia ada, kapitalis persendirian tidak dapat dielakkan mengawal, secara langsung atau tidak langsung, sumber maklumat utama (akhbar, radio, pendidikan). Oleh itu ia amat sukar, dan sememangnya dalam kebanyakan kes agak mustahil, bagi individu warganegara untuk mencapai kesimpulan objektif dan membuat keputusan bijak bagi hak politiknya.