Keperluan untuk pendekatan berhati-hati terhadap cadangan tenaga alternatif dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR)

Sahabat Alam Malaysia (SAM) mengalu-alukan pelancaran Fasa 2 Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos 2023 yang lalu. Kami sambut baik usaha kerajaan dalam menggariskan pelan hala tuju peralihan tenaga nasional yang dapat mengurangkan kebergantungan negara terhadap bahan api fosil sekaligus memacu negara ke arah ekonomi karbon rendah.

Penubuhan dana benih berjumlah RM2 bilion untuk menggerakkan Fasiliti Peralihan Tenaga Nasional adalah langkah baik ke arah merangsang sumber kewangan selanjutnya bagi peralihan tenaga.

Namun, dalam kita mengharungi pelbagai cabaran berkait peralihan tenaga, kami khuatir akan beberapa cadangan yang diketengahkan dalam NETR, seperti hidrogen dan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (CCUS) yang kami percaya memerlukan penilaian dan perbincangan yang lebih teliti sebelum diterima sebagai solusi yang sesuai.

NETR jelas dalam hala tuju dasarnya dalam membentuk kebergantungan kepada hidrogen kelabu sehingga tahun 2050 serta menghapuskan penggunaannya sebagai sumber bahan mentah menjelang 2050. Hidrogen kelabu merupakan gas fosil yang dihasilkan oleh industri bahan api fosil di mana kebocoran boleh berlaku sepanjang kitaran hidupnya, oleh sebab itu, hidrogen menyumbang kepada perubahan iklim dengan memancarkan metana pada tahap yang tinggi. Metana adalah gas rumah hijau yang 86 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida.

Kini, kesan pemanasan hidrogen tidak diberi pengamatan sewajarnya atas dua asbab utama, pertama kerana kesan hidrogen di stratosfera tidak diambil kira dalam perkiraan; kedua, kajian oleh Ocko dan Hamburg (Julai 2022) telah menunjukkan bahawa kaedah standard untuk mencirikan kesan iklim gas hanya mempertimbangkan kesan jangka panjang dari nadi emisi sekali kira sahaja, akan tetapi bagi gas seperti hidrogen yang kesannya berjangka pendek, kerangka jangka panjang ini menenggelamkan daya pemanasan hidrogen yang jauh lebih tinggi pada jangka masa pendek dan sederhana.

Ini memerlukan perhatian lanjut kerana hidrogen adalah molekul kecil yang mudah bocor ke dalam atmosfera, dan jumlah keseluruhan emisi daripada kebocoran, pembuangan, pelepasan dan lain-lain dalam sistem hidrogen sedia ada masih tidak diketahui. Oleh itu, keberkesanan hidrogen sebagai strategi dekarbonisasi, terutamanya dalam tempoh masa beberapa dekad masih tidak jelas, akan tetapi ianya jelas bahawa hidrogen mempunyai  tahap emisi metana yang tinggi.

Hidrogen Biru adalah hidrogen fosil atau kelabu dengan langkah tambah penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Menurut kajian Universiti Cornell yang diterbitkan pada Ogos 2021 adalah didapati bahawa emisi metana yang bocor untuk hidrogen biru adalah lebih tinggi daripada hidrogen kelabu oleh kerana peningkatan penggunaan gas asli untuk menjana penangkapan karbon, biarpun emisi karbon dioksidanya secara pokoknya adalah lebih rendah. Kajian itu juga menunjukkan bahawa untuk tujuan pemanasan, jejak gas rumah hijau hidrogen biru adalah lebih dari 20% lebih besar daripada pembakaran gas asli atau arang batu manakala ianya 60% lebih besar jika dibandingkan dengan pembakaran minyak diesel. Kajian itu menyimpulkan bahawa penggunaan hidrogen biru kelihatan sukar untuk diwajarkan dari aspek perubahan iklim.

Hidrogen hijau memerlukan jumlah sumber air serta sumber elektrik boleh diperbaharui yang murah pada skala yang besar yang menjadikannya tidak efisien. Ekonomi hidrogen yang dicadangkan akan meningkatkan tekanan terhadap kelestarian dan keterjaminan sumber air sedia ada kita, yang kian tertekan akibat krisis iklim.

NETR juga mencadangkan inisiatif untuk meneroka pembakaran hidrogen bersama arang batu dan terdapat juga projek perintis pembakaran hidrogen dan amonia. Pembakaran bersama amonia juga mempunyai potensi pengurangan emisi yang terhad dan akan berisiko meningkatkan emisi kitaran hayat. Nitrogen oksida adalah hasil sampingan apabila membakar amonia, gas tersebut tergolong dalam keluarga gas beracun dan sangat reaktif; manakala hidrogen sangat mudah terbakar dan boleh menyebabkan kebakaran dan letupan jika tidak dikendalikan dengan baik.

Berkenaan dengan teknologi CCS, ianya adalah satu risiko besar yang berkos tinggi serta belum terbukti dalam skala besar. Memetik laporan oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) (September 2022) yang menyemak 13 projek CCS yang dioperasi pada skala yang besar, laporan tersebut menyimpulkan bahawa projek yang gagal/berprestasi rendah jauh lebih banyak daripada yang berjaya dan 73% karbon dioksida yang ditangkap setiap tahun adalah untuk meningkatkan pemulihan minyak bagi tujuan mengekstrak lebih banyak minyak dan gas.

Cabaran dalam membangunkan CCS tidak hanya disebabkan oleh status baharu teknologi tersebut seperti yang dinyatakan dalam NETR, tetapi juga berkaitan risiko kesihatan, keselamatan, dan alam sekitar yang serius. CCS melibatkan rangkaian paip yang besar yang disambungkan ke tapak penyuntikan bawah tanah, setiap satu paip dengan bahayanya yang tersendiri. Paip boleh bocor atau pecah; karbon dioksida yang dipadatkan adalah sangat berbahaya apabila terlepas dan boleh mengakibatkan kesesakan nafas kepada manusia dan haiwan. Kerosakan paip di Satartia, Amerika Syarikat mengakibatkan keracunan pada skala yang besar akibat karbon dioksida dan menyoroti kebimbangan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat awam yang menghadapi kemungkinan pembinaan lebih banyak paip karbon dioksida untuk menangani perubahan iklim.

Menurut satu lagi laporan oleh IEEFA, dua projek CCS di Norway yang sering dikemukakan sebagai bukti kebolehpercayaan teknologi tersebut, ketidakpastian bawah permukaan (subsurface) boleh timbul pada bila-bila masa dan menimbulkan risiko material berterusan yang dapat membatalkan sebahagian atau keseluruhan manfaat yang ingin dicapainya.

Selanjutnya, biarpun NETR tidak merujuk kepada kebergantungan kepada tenaga nuklear, berita bahawa kerajaan tidak menolaknya adalah perkara yang sangat membimbangkan. Kajian yang dilaksanakan oleh Stanford University mendapati bahawa reaktor modular kecil (SMRs), yang kian diiklankan sebagai masa depan tenaga nuklear, sebenarnya akan menghasilkan lebih banyak sisa radioaktif daripada loji tenaga nuklear konvensional. Ini merupakan cabaran besar dalam pengurusan sisa radioaktif.

Jelas, terdapat banyak keperluan yang mustahak untuk penilaian yang holistik dari lensa alam sekitar, sosial dan ekonomi terhadap semua teknologi baru ini, sebelum kerajaan menerima dan melaksanakannya. Ini termasuk keperluan untuk mengadakan perundingan yang bermakna dengan masyarakat awam serta rakyat am yang khuatir akan perkara ini.

Peralihan tenaga sememangnya cabaran yang besar dan ia memerlukan dasar serta penyelesaian yang diamati dengan teliti yang dapat membawa ke arah penyelesaian krisis iklim, bukan sebaliknya mencipta permasalahan baru yang kita tidak berdaya untuk mengawal, mengawasi dan mentadbirnya.

 

 

Meenakshi Raman
Presiden
Sahabat Alam Malaysia

Surat kepada Pengarang, 4 September 2023