KITA PERLU AKUR

“Kebanyakan orang tidak menyedari mereka perlu akur. Mereka hidup di bawah ilusi yang mereka ikuti idea dan kecenderungan mereka sendiri, mereka individualis, mereka mencapai pendapat mereka hasil daripada pemikiran mereka sendiri – dan ia hanya berlaku bahawa idea mereka sama seperti majoriti.”

― Erich Fromm, The Art of Loving