KURANG PLASTIK, LEBIH BANYAK KEHIDUPAN: Marilah Berjuang bagi Perjanjian Plastik Global yang Kuat

Plastik memudaratkan komuniti dari saat bahan api fosil diambil daripada bumi sehingga bahan buangan itu dibuang. Plastik meracuni makanan, udara, air, darah, dan tubuh anak-anak kita. Ini tidak boleh diterima.

Negara kaya membuang sisa plastik di pantai kita, meninggalkan kerajaan, pemungut sisa dan komuniti kita untuk menangani dengan kos daripada masalah sisa orang lain. Ini adalah penjajahan sisa dan ia perlu dihentikan.

Kami tidak memulakan masalah plastik, tetapi bersama-sama kita boleh menamatkannya. Bersama-sama, kita boleh memimpin perjuangan untuk perjanjian plastik global yang kuat yang boleh mengurangkan pengeluaran plastik secara dramatik, mempertanggungjawabkan syarikat yang mencemarkan dan memulihkan keadilan.