LAGI dan LAGI

“Tenaga bersih mungkin membantu menangani pelepasan gas, tetapi ia tidak melakukan apa-apa untuk membalikkan penebangan hutan, penangkapan ikan berlebihan, penipisan tanah dan kepupusan besar-besaran. Ekonomi yang mementingkan pertumbuhan yang dikuasakan oleh tenaga bersih masih akan membawa kita kepada bencana ekologi.”

Jason Hickel, “Less is More: How Degrowth Will Save the World”