Laporan Baharu UNEP Menimbulkan Kontroversi Menjelang Rundingan Perjanjian Plastik Global

Pertubuhan masyarakat sivil, ahli akademik dan kumpulan barisan hadapan menyuarakan kebimbangan mereka terhadap laporan Spotlight UNEP yang baharu dikeluarkan yang mempromosikan pembakaran sisa plastik dalam tanur simen sebagai strategi utama dalam reka bentuk dan pelaksanaan Perjanjian Plastik Global.

“Membakar sisa plastik dalam tanur simen adalah ‘mengelak daripada tindakan’ bagi industri plastik untuk terus meningkatkan pengeluaran plastik dengan mendakwa bahawa masalah plastik boleh dibakar begitu sahaja,” kata Dr. Neil Tangri, Pengarah Sains dan Dasar di Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). “Ini bukan sahaja mendedahkan iklim yang lebih teruk dan ancaman kesihatan awam, ia juga menjejaskan matlamat utama perjanjian plastik global iaitu meletakkan had kepada pengeluaran plastik.”

Pembakaran bahan buangan yang berleluasa dalam tanur simen akan mewujudkan “kesan terkunci,” yang menimbulkan permintaan untuk sisa plastik murah bagi bahan api yang akan menentang usaha global ke arah menyekat pengeluaran plastik.

#NoBurn #NoFalseSolutions