Malaysia mesti kembali kepada rumah kos rendah dan sederhana rendah pasang siap

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) menggesa kerajaan supaya kembali kepada pembinaan pangsapuri dan rumah kos rendah serta sederhana rendah menggunakan kaedah pasang siap. Malaysia mengguna pakai sistem binaan pasang siap (juga dikenali sebagai ‘prefab’) pada akhir 1960-an, pembinaan rumah kos rendah di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, menjadi negara pertama di Asia yang berbuat demikian.

Rumah pangsa Padang Tembak (Rifle Range), Kampung Melayu dan Noordin Street Ghaut di Pulau Pinang serta rumah pangsa Jalan Pekeliling di Kuala Lumpur adalah antara bangunan menggunakan kaedah pasang siap yang terawal di negara ini.

Walaupun terdapat masalah yang berkaitan dengan IBS seperti kos yang tinggi untuk membangunkan kemudahan pembuatan pada awalnya untuk pengeluaran komponen bangunan, ia boleh menjimatkan kos jika bangunan dihasilkan secara besar-besaran dan menyiapkan pembinaan dalam masa yang lebih singkat.

Memandangkan kelebihan ini, kaedah pasang siap akan membantu mengurangkan kos pangsapuri/rumah pangsa kos rendah hingga sederhana. Kelebihan lain yang berbeza dalam mengguna pakai kaedah pasang siap ini adalah untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada buruh asing dalam sektor pembinaan dan yang lebih penting komponen kilang adalah lebih konsisten dari segi kualiti.

Fleksibiliti reka bentuk bangunan pasang siap boleh berbeza-beza bergantung kepada beberapa faktor termasuk jenis sistem pasang siap yang digunakan, keupayaan pengilang dan keperluan reka bentuk khususnya.

Sekiranya pembinaan kaedah pasang siap boleh dicapai pada kos yang jauh lebih rendah, penjimatan itu boleh memanfaatkan pembeli rumah berpendapatan Bawah 40 (B40) dan Pertengahan 40 (M40). Pada harga perumahan semasa, mereka terutamanya daripada kategori B40 mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman bank dan ini mungkin menjadi faktor dalam rumah pangsa kos rendah tidak terjual.

Kami menggesa kerajaan untuk mempertimbangkan dengan lebih serius untuk mengguna pakai sistem perumahan pasang siap yang akan memanfaatkan hampir semua orang dari segi kos pembinaan yang lebih rendah dan harga jualan, garis masa penghantaran yang dipercepatkan dan kualiti.

 

 

Mohideen Abdul Kader
Presiden
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)

Surat Kepada Pengarang, 25 September 2023