MANFAAT AGROEKOLOGI

Sejak penubuhannya, Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) telah memberikan tumpuan untuk meningkatkan kesedaran pengguna. Walau bagaimanapun, peralihan abad menandakan penerokaan baharu bagi CAP. Ia mengambil langkah yang tepat pada masanya untuk memperkenalkan agroekologi sebagai satu lagi cara asas bagi meningkatkan kesedaran pengguna mengenai pengambilan makanan mereka.

Walaupun istilah seperti ‘organik,’ ‘asli’ dan ‘bebas bahan kimia’ telah digunakan secara berselang-seli untuk menyampaikan mesej agroekologi, matlamatnya tetap sama, iaitu untuk melindungi alam sekitar dan meningkatkan kesedaran mengenai jaminan keselamatan dan kedaulatan makanan.

Perubahan Jangka Panjang yang Kami Harapkan untuk Dicapai

Kenaikan harga makanan, ketidakbolehcapaian dan ketiadaan makanan semasa krisis seperti pandemik COVID-19, dan perubahan iklim memerlukan komuniti dan penduduk bandar untuk beralih daripada sistem pertanian perindustrian moden. Kita perlu menuntut semula asal usul makanan dan sistem benih kita dengan meletakkan petani kecil dan orang asli pada pusatnya.

Agroekologi, yang menawarkan banyak kelebihan, akan menjadi pendekatan kami untuk memajukan kedaulatan makanan, memastikan bekalan makanan berkhasiat bebas bahan kimia, menggalakkan kepelbagaian agrobiodiversiti yang lebih besar dan membina perpaduan dalam kalangan petani dan penanam dalam langkah mereka ke arah kebebasan benih dan bebas daripada syarikat agrokimia.

Agroekologi untuk Semua

Penerbitan terbaharu kami, “Agroekologi untuk Semua: Inisiatif di Malaysia” ini meneroka amalan terbaik agroekologi melalui pengalaman peribadi petani kecil, pekebun bandar, komuniti, institusi sosial dan pendidikan serta individu. Penerbitan ini menonjolkan agroekologi sebagai cara untuk berusaha ke arah kedaulatan makanan, di mana kawalan biji benih kekal di tangan petani dan tanah digunakan dengan cara yang mampan dari segi ekologi.

Pelaksanaan di lapangan yang menunjukkan daya maju agroekologi dalam kawasan dan keadaan yang berbeza, seperti yang ditunjukkan dalam buku ini, akan digunakan sebagai kejayaan berasaskan bukti untuk menyokong perubahan dasar untuk meningkatkan agroekologi di Malaysia dan berusaha untuk perubahan transformatif yang diperlukan dalam pertanian.

Kita perlu beralih daripada dasar yang menyokong pertanian perindustrian dan sebagai gantinya memastikan sistem biji benih dan makanan yang kukuh dari segi agroekologi, berdasarkan pengetahuan petani kecil dan orang asli, diarusperdanakan dan disokong. Agroekologi dan pertanian bandar yang mampan adalah jalan ke hadapan untuk memenuhi keperluan makanan masa depan kita.

Agroecology Fund