Menangani Jerebu Rentas Sempadan: Memperkukuhkan Perjanjian ASEAN Mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan

Diumumkan bahawa Malaysia akan bertemu dengan negara jiran ASEAN di Singapura pada awal Jun 2023 untuk membincangkan isu jerebu rentas sempadan dan membangunkan pelan hala tuju baharu bagi Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan (AATHP) 2002.

Walaupun mesyuarat dan pembangunan pelan hala tuju ini adalah satu langkah yang positif, persoalannya tetap sama ada kritikan dan kelemahan AATHP akan ditangani dengan sewajarnya. Walaupun telah wujud selama lebih 20 tahun, masalah jerebu rentas sempadan berterusan dari tahun ke tahun.

AATHP menghadapi dua kritikan utama: mekanisme penguatkuasaan yang lemah dan ikatan undang-undang yang terhad.

Mekanisme penguatkuasaan yang lemah menjejaskan keupayaan AATHP untuk mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggungjawab bagi pelanggaran di peringkat ASEAN. Tanpa penguatkuasaan yang ketat, pihak yang tidak patuh boleh terlepas daripada tanggungjawab, mengekalkan kitaran aktiviti yang menyebabkan jerebu. Untuk menangani perkara ini, pelan hala tuju baharu mestilah merangkumi langkah penguatkuasaan yang lebih kukuh. Dengan memastikan bahawa negara anggota dipertanggungjawabkan bagi tindakan mereka, keberkesanan perjanjian itu boleh dipertingkatkan dengan ketara.

Ikatan undang-undang yang terhad adalah satu lagi kebimbangan yang lain. Walaupun AATHP bertujuan untuk mengikat secara sah, kesannya bergantung kepada negara anggota individu yang menterjemah peruntukannya ke dalam perundangan domestik. Pelaksanaan yang tidak konsisten melemahkan perjanjian. Pelan hala tuju baharu itu perlu mengutamakan penyelarasan undang-undang dan peraturan dalam kalangan negara ASEAN, menggalakkan pelaksanaan seragam dan penguatkuasaan perjanjian itu.

Adalah penting bahawa kelemahan kritikal AATHP ini diberi perhatian sewajarnya semasa pertemuan ke-24 antara beberapa negara ASEAN ini. Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) meminta wakil kerajaan kita menyokong langkah penguatkuasaan yang lebih kukuh dan meningkatkan ikatan undang-undang semasa mesyuarat pada Jun nanti. Menangani kelemahan ini adalah penting untuk mewujudkan rangka kerja yang lebih berkesan yang diharapkan dapat menamatkan masalah jerebu rentas sempadan tahunan yang melanda Malaysia dan rantau ASEAN.

 


Mohideen Abdul Kader

Presiden
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)

Kenyataan Akhbar, 23 Mei 2023