MENCARI KEHIDUPAN DENGAN MENGURANGKAN SISA PLASTIK

Gambar: Bernama

Malaysia adalah antara salah sebuah negara pencemar plastik utama di dunia. Mengurangkan, penggunaan semula dan menggunakan semula adalah sebahagian daripada pelan ekonomi sirkular negara bagi menguruskan sisa plastik, bersama dengan kitar semula. Walau bagaimanapun, kadar kitar semula rakyat Malaysia adalah di bawah piawaian, jadi mengurangkan jumlah sisa plastik yang di bawa ke tapak pelupusan dengan apa cara sekalipun adalah satu perkara yang baik.

Sisa sifar, atau gaya hidup kurang sisa dengan penggunaan semula, menggunakan semula serta mengurangkan plastik semakin popular di Malaysia. Ia menarik lebih ramai pengguna yang berhasrat untuk melaksanakan sebahagian daripada usaha mereka untuk alam sekitar, dan beberapa syarikat kecil bukan sahaja menyediakan pengisian semula barangan makanan dan produk isi rumah tetapi juga mengeluarkan dan menjual produk bebas plastik atau mampan.

Dalam siri kedua daripada 3 bahagian mengenai plastik, Bernama memeriksa inisiatif ini, dan meminta beberapa rakyat Malaysia pendapat mereka mengenai gaya hidup sisa sifar.

Baca lagi: https://www.bernama.com/en/news.php?