MENGURANGI MAKNA HIDUP

“Cita-cita ahli fizik abad ke 11/17 adalah untuk dapat menjelaskan semua realiti fizikal dari segi pergerakan atom.

Idea itu diperluaskan oleh orang-orang seperti Descartes yang melihat tubuh manusia itu sendiri tidak lain hanyalah sebuah mesin.

Ahli kimia cuba mengkaji tindak balas kimia dengan cara ini dan mengurangkan kimia kepada bentuk fizik dan ahli biologi cuba untuk mengurangkan sains mereka secara sederhana hanya dengan tindak balas kimia dan akhirnya kepada pergerakan zarah fizikal.

Gagasan reduksionisme yang merupakan bawaan sains modern dan hanya diperkuat oleh teori evolusi dapat digambarkan sebagai pengurangan semangat untuk jiwa, jiwa kepada aktiviti biologi, hidup kepada perkara tidak bernyawa dan benda tidak bernyawa kepada zarah kuantitatif murni atau kumpulan tenaga yang pergerakannya dapat diukur dan dikuantifikasikan.”

Seyyed Hossein Nasr, A Young Muslim’s Guide to the Modern World