MERANCANG BANDAR SEPERTI MENANAM POKOK JALANAN

Pokok jalanan yang anda tanam hari ini memberikan keindahan dan teduhan pada tahun-tahun mendatang. Jalan selamat dan produktif yang anda bina hari ini menyokong penduduk dan perniagaan pada tahun-tahun akan datang. Merancang bandar adalah seperti menanam pokok jalanan. (Sumber: Strong Towns)