PEMBERIAN KELULUSAN EIA BAGI KERETA KABEL BUKIT BENDERA TANPA PENYERTAAN AWAM ADALAH SALAH

Gambaran artis kereta kabel Bukit Bendera.

Sahabat Alam Malaysia (SAM) percaya bahawa ia adalah salah bagi Ketua Pengarah (KP) Jabatan Alam Sekitar (JAS) untuk meluluskan laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi projek Kereta Kabel Bukit Bendera tanpa pameran awam dan ulasan awam.

Ini adalah kerana di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015 (Perintah tersebut), semua aktiviti yang berkaitan dengan ‘pengangkutan’ disenaraikan sebagai aktiviti di bawah Jadual 2, dimana di bawah Perintah tersebutia memerlukan pameran awam dan ulasan awam.

Di dalam Jadual 2 Perintah tersebut, ‘pengangkutan’ disenaraikan sebagai aktiviti yang ditetapkan dan ini termasuk “pembinaan laluan atau landasan cabang baharu bagi projek pengangkutan laju massa”.

Pada pandangan kami projek kereta kabel ini adalah sebuah “projek pengangkutan laju massa”, memandangkan ia melibatkan pengangkutan 1,000 penumpang sejam ke puncak bukit tersebut seperti yang diumumkan oleh Datuk Cheok Lay Leng, Pengurus Besar Perbadanan Bukit Bendera (PHC), baru-baru ini.

Jarak laluan kereta kabel ini mungkin hanya 2.7 km, tetapi keseluruhan sistem ini akan dibina di atas kawasan alam sekitar yang amat sensitif melibatkan kedua-kedua Bukit Bendera, yang merupakan rizab biosfera, dan Taman Botani Pulau Pinang.

Lebih-lebih lagi, projek kereta kabel juga melibatkan cerun-cerun yang curam dan melangkaui 35 darjah kecerunan di sesetengah bahagian, yang memerlukan laporan EIA dijalankandi bawah Jadual 2 Perintah tersebut, dan oleh itu memerlukan pameran dan ulasan awam.

Oleh itu, dari sudut pandangan kesan perundangan,alam sekeliling dan sosial, iasepatutnya wajar dan berhemah bagi laporan EIA dibuka kepada orang awam bagi ulasan dan maklum balas.

Kami diberitahu bahawa hanya 50 pokok sahaja akan dialihkan bagi projek kereta kabel RM245 juta dan projek tersebut adalah mesra alam sekeliling. Itu mungkin pandangan pihak berkuasa, tetapi padangan tersebut adalah untuk orang awam untuk membuat penilaian bebas terhadap jaminan ini.

Maksud pandangan kami ialah undang-undang haruslah dipatuhi, dan pameran dan ulasan awam adalah mandatori, sebelum sebarang kelulusan di bawah undang-undang EIA, bagi suatu pengangkutan laju massa yang terletak di atas cerun yang amat curam di kawasan alam sekitar sensitif.

Lebih-lebih lagi, dalam mendapatkan kelulusan perancangan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Penilaian Kesan Sosial (SIA) perlu dijalankan, termasuk Penilaian Kesan Trafik (TIA). Tiada satu pun daripadanya didedahkan kepada orang awam.

Bukit Bendera dan Taman Botani adalah kawasan yang mempunyai kepentingan awam.

Selain daripada perundangan, ia adalah amalan dan tadbir urus yang baik untuk untuk mempamerkan laporan-laporan EIA, SIA dan TIA secara terbuka bagi maklum balas dan ulasan awam.

Pemberian kelulusan tanpa ketelusan melemahkan keyakinan awam.

Kami menggesa JAS dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang mendedahkan kepada orang awam dokumen-dokumen ini dan tidak memulakan kerja-kerja seterusnya sehingga orang awam diberikan peluang untuk memberikan maklum balas mereka mengenai projek kereta kabel tersebut.

 

 

Meenakshi Raman
Presiden
Sahabat Alam Malaysia (SAM)

Siaran Akhbar, 17 Mac 2024