Penang Forum dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang: Bagaimanakah MBPP memastikan penyertaan awam berkesan?

Mr Mohideen Abdul Kader, Ms Khoo Salma, Dr Lim Mah Hui

Kami mengalu-alukan pengumuman Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) bahawa Draf Rancangan Tempatan Pulau Pinang akan dipamerkan dan untuk semakan daripada orang ramai selama 2 bulan bermula daripada 14 Oktober sehingga 13 Disember ini. Penyertaan Awam berhubung dengan Draf Rancangan Tempatan ini diperuntukkan di bawah Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Seksyen 13. Pada 2001, Town and Country Planning Act (TCPA) telah dipinda untuk memasukkan seksyen 12A yang memerlukan publisiti diberikan kepada Draf Rancangan Tempatan yang dicadangkan SEBELUM penyediaannya. Orang ramai telah menunggu selama 14 tahun bagi pameran Rancangan Tempatan Pulau Pinang, sejak kita mendengar bahawa Draf Rancangan Tempatan telah siap dan diluluskan oleh MPPP ketika itu pada tahun 2008.

Kami merasa amat kesal kerana Draf Rancangan Tempatan itu hanya dipamerkan di dua lokasi di Pulau Pinang, dan hanya pada waktu pejabat yang terhad, ketika orang ramai bekerja. Ini tidak menggalakkan semakan umum.

Kami meminta agar Draf Rancangan Tempatan itu dipamerkan di lebih banyak lokasi, supaya Pihak Berkuasa Tempatan dapat menjalankan “jerayawara” dari kawasan ke kawasan seperti yang diamalkan di bandar dan majlis perbandaran lain, dan dewan perbandaran di sekurang-kurangnya 5 lokasi di kawasan berpenduduk.

Tuan Haji Zakaria Bin Ismail

Kami selanjutnya meminta agar MBPP menyediakan Draf Rancangan Tempatan yang tersedia secara percuma dalam talian, di laman sesawang MBPP, supaya ia boleh diakses sepenuhnya dengan mudah dan dimuat turun sepenuhnya kepada pemilik hartanah yang tidak tinggal di Pulau Pinang. Malah, kami mengharapkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan melakukan perkara ini selaras dengan slogan Cekap, Akauntabiliti, Telus, dan perbelanjaan awam MBPP ke arah menjadi Bandar Pintar.

Memandangkan Majlis Tempatan mengambil masa yang begitu lama untuk mengemukakan dokumen ini, kami ingin meminta lanjutan empat minggu lagi, seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 13(3) Akta, atas sebab-sebab yang berikut:

  • Terdapat amat sedikit publisiti dan perundingan mengenai Rancangan Tempatan SEBELUM tempoh publisiti, yang diperlukan di bawah Seksyen 12a Akta itu. Setakat yang kita tahu, publisiti dan rundingan yang dibuat sebelum 2008 iaitu 14 tahun lalu tidak boleh lagi dianggap relevan memandangkan keadaan sudah banyak berubah.
  • Pengumuman DRTPP sepatutnya dibuat SEBELUM tetapi sebaliknya dibuat SEMINGGU selepas tempoh publisiti, bermakna kita telah kehilangan seminggu.
  • Pihak berkuasa dan beberapa pihak berkepentingan sibuk dengan tempoh berkempen pilihan raya umum akan datang.

Majlis Tempatan dikehendaki di bawah TCPA untuk menggalakkan penyertaan popular secara aktif dalam proses Draf Rancangan Tempatan, kerana rakyat, penduduk dan pihak berkepentingan mempunyai hak untuk dimaklumkan mengenai perancangan Majlis Tempatan untuk kawasan mereka dan isu-isu yang akan memberi kesan kepada mereka seperti  kepadatan bangunan, kawasan lapang rekreasi, mobiliti, tebatan banjir dan tebus guna laut.

En Zulfikar Ali Abdul Aziz

Seksyen 13 Akta itu mengatakan bahawa bantahan terhadap, atau perwakilan berkenaan dengan draf rancangan tempatan boleh dibuat kepada pihak berkuasa perancang tempatan. Pastinya, bilangan dan kepelbagaian responden akan menjadi penunjuk penyertaan awam. Mereka yang membantah juga boleh meminta siasatan atau pendengaran tempatan diadakan oleh jawatankuasa yang terdiri daripada tiga orang yang dilantik, yang dibenarkan di bawah Seksyen 14 Akta itu.

Kesimpulannya, Rancangan Tempatan perlu meningkatkan dengan secukupnya mobiliti dan keadilan spatial[1] serta melindungi sifat sedia ada, kejiranan tempatan, kemudahan rekreasi dan persekitaran Pulau Pinang selaras dengan 17 Matlamat Pembangunan Mampan, dan cara terbaik untuk memastikan ini adalah melalui penyertaan orang ramai yang berkesan oleh semua pihak yang berkepentingan.

 

 

Mohideen Abdul Kader
Presiden
Persatuan Pengguna Pulau Pinang                                  

Dr. Lim Mah Hui
Ahli Jawatankuasa Pemandu
Penang Forum

 Kenyataan Akhbar, 27 Oktober 2022

 

[1] Spatial justice involves “the fair and equitable distribution in space of socially valued resources and opportunities to use them”. Soja, E. (2009) The city and spatial justice. Spatial justice, n° 01 September 2009, http://www.jssj.org.