Peneutralan Moral

Satu demi satu elemen budaya telah diserapkan ke dalam ekonomi yang sentiasa berkembang, mengalami ujian rasional ekonomi, dirasionalisasikan dan ditukar kepada komoditi atau faktor pengeluaran. Begitu kuatnya resapan proses tersebut hingga kini seolah-olah apa sahaja boleh difikirkan sebagai komoditi dan nilainya diukur oleh harga… masa, tanah, modal, buruh; juga personaliti itu sendiri malah hubungan sosial. Kerana ia menjadi komoditi, ia mengalami proses peneutralan moral. – Paul Diesing