Pengeksploitasian sumber hutan untuk kegiatan kuari di Hutan Simpan Segari Melintang tidak wajar dan membimbangkan

Sahabat Alam Malaysia (SAM) menyuarakan kebimbangan sekiranya Pihak Berkuasa Negeri masih meluluskan kegiatan kuari (batu granit) termasuk kegiatan pengambilan tanah merah dalam kawasan tanah yang berstatus Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Hutan Simpan Segari Melintang (HS Segari Melintang), Daerah Manjung, Perak.

Pada tahun 2017, SAM pernah menyuarakan kebimbangan apabila Pihak Berkuasa Negeri telah meluluskan kegiatan kuari di sebahagian Kompartmen 13, 14, 15 dan 16, HS Segari Melintang.

Bantahan SAM adalah kerana telah terdapat beberapa kawasan kegiatan kuari sedia ada di HS Segari Melintang yang boleh memberi impak kepada ekosistem hutan dan kawasan semulajadi pesisiran pantai.

Kini, telah ada lagi permohonan untuk dilaksana kegiatan kuari di sebahagian Kompartmen 19, 20 dan 21 seluas kira-kira 122 hektar serta kegiatan pengambilan tanah merah di sebahagian Kompartmen 54 seluas kira-kira 49 hektar.

Kelulusan kegiatan kuari dalam HSK bercanggah dan tidak mematuhi ketetapan Mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-70 (MTN) pada tahun 2014 iaitu semua negeri digesa mengambil inisiatif mengawal atau sebolehnya mengelakkan sebarang kelulusan kegiatan perlombongan dan kuari dalam kawasan HSK.

Kegiatan perlombongan dan kuari dalam kawasan HSK boleh menyebabkan fungsi kepelbagaian hayat hutan terjejas serta akan memberi kesan kepada pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan yang menjadi teras dalam pengurusan hutan negara.

Malah trend eksploitasi sumber hutan tersebut tidak selari dan bercanggah dengan beberapa dasar dan ketetapan lain. Antara dasar dan ketetapan lain yang berkaitan ialah:-

  1. Komitmen negara semasa Sidang Kemuncak Bumi Rio, Brazil pada tahun 1992 dan Persidangan Mengenai Perubahan Iklim Ke-15, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Copenhagen, Denmark pada Disember 2009 iaitu mengekalkan 50% keluasan tanah negara dilitupi hutan;
  2. Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992) iaitu mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan bagi pengeluaran dan perkhidmatan hutan yang berterusan; dan
  3. Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 – 2025 untuk melindungi kepelbagaian biologi kita dan melengkapkan tanggungjawab Malaysia di bawah Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kepelbagaian Biologi (CBD) dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG).

Apabila sesuatu kawasan HSK diluluskan untuk dilaksana kegiatan kuari, segala dirian pokok bernilai akan diusahasil secara tebang habis dan litupan hutannya akan dimusnahkan (clearing) terlebih dahulu.

Amalan pengusahasilan secara tebang habis pula tidak tertakluk kepada Catuan Tebangan Tahunan (CTT), tidak tertakluk kepada Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS) dan tidak tertakluk dengan pematuhan sepenuhnya terhadap Kriteria, Petunjuk dan Aktiviti Pengurusan Hutan Secara Berkekalan bagi tujuan pensijilan pengurusan hutan.

Malah semasa SAM mengemuka maklumbalas bantahan dan cadangan terhadap Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030 pada tahun 2016, syor Jawatankuasa Siasatan Tempatan ialah bersetuju dengan bantahan pembantah (SAM) dan menolak permohonan kegiatan kuari yang baru bagi mengekalkan kawasan hutan sedia ada.

Disamping kebimbangan berhubung eksploitasi sumber hutan di HS Segari Melintang, SAM juga mengemukakan saranan kepada Pihak Berkuasa Negeri berhubung pemuliharaan kawasan hutan simpan tersebut iaitu:-

Menyegerakan cadangan pewartaan Taman Negeri Segari Melintang yang pada dasarnya telah dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri; dan

Mengemuka permohonan pampasan kepada Kerajaan Persekutuan kerana Kerajaan Negeri akan kekurangan  hasil disebabkan tidak membenar kegiatan pengeksploitasian dan pengusahasilan (pembalakan) secara tidak mampan di kawasan HSK tertentu.

SAM bimbang dengan trend eksploitasi sumber hutan di HS Segari Melintang  dan berharap saranan kami kepada Pihak Berkuasa Negeri Perak boleh mempertingkatkan komitmen negeri untuk menguruskan sumber hutan secara lestari dan mampan.

Kenyataan Media, 17 Ogos 2020