PENGKOMPOSAN ADALAH PENYELESAIAN MESRA ALAM

Pengkomposan ialah pilihan rawatan yang paling mudah, paling murah dan paling berskala bagi sisa organik.

Pengkomposan = pemulihan bahan terbuang, mengurangkan tapak pelupusan & sisa insinerator + pencemaran, mengurangkan pencemaran permukaan & air bawah tanah, mengurangkan hakisan tanah, dan struktur tanah yang lebih baik.

Sistem sisa yang lebih baik = 70% potongan kos setiap tan.

Sumber: GAIA US & Canada