Perjanjian Merkuri Gagal Menamatkan Ancaman daripada Sisa Toksik & Kosmetik Mengandungi Merkuri, Mencapai Kemajuan Mengenai Merkuri Pergigian & Penyertaan Orang Asal

Gambar: Earth Negotiations Bulletin

Pencemaran merkuri global diakui sebagai masalah utama yang hanya boleh ditangani dengan berkesan oleh peraturan antarabangsa dan kerjasama antara kerajaan. Merkuri ialah neurotoksin berbahaya yang boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan kepada manusia, dan kebanyakan pendedahan berpunca daripada kesan pemakanan seperti memakan ikan yang tercemar di mana merkuri terkumpul secara bio.

Konvensyen Minamata mengenai Merkuri dibentuk sebagai instrumen perundangan antarabangsa utama untuk melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar daripada pencemaran merkuri dengan berbagai kawalan ke atas perdagangan, pelepasan dan penggunaan merkuri. Persidangan Kelima Anggota (COP5) Konvensyen Minamata mengenai Mercury (Perjanjian Merkuri) berlangsung baru-baru ini di Geneva dari 30 Oktober hingga 3 November 2023.

Siaran akhbar berikut yang dikeluarkan oleh International Pollutants Elimination Network (IPEN) merumuskan hasil COP5.

SIARAN AKHBAR

3 November 2023

Geneva, Switzerland – Pendukung IPEN dari seluruh dunia pada Persidangan Kelima Anggota (COP5) Konvensyen Minamata mengenai Merkuri menyatakan bahawa keputusan minggu ini adalah gabungan keputusan yang mengecewakan dengan kemajuan positif dalam beberapa isu. Antara perkara di mana COP5 gagal adalah dalam mengguna pakai piawaian yang lemah bagi merkuri dalam sisa dan membenarkan pengecualian menyeluruh walaupun bagi piawaian yang lemah ini yang boleh mengakibatkan penghantaran sisa tercemar merkuri toksik yang tidak diisytiharkan dieksport dari kawasan kaya ke negara berpendapatan rendah dan sederhana. COP juga gagal untuk mengguna pakai pengharaman perlindungan kesihatan pada mana-mana tahap merkuri dalam kosmetik, walaupun terdapat bukti yang menunjukkan bahawa produk seperti krim pemutih kulit yang dicemari merkuri masih dijual secara meluas.

Delegasi IPEN mengalu-alukan keputusan yang menggesa Anggota untuk melaporkan usaha mereka untuk mengurangkan atau menghapuskan secara berperingkat merkuri pergigian (digunakan dalam amalgam pergigian) dan menerima pakai resolusi bersejarah yang menyeru penyertaan Orang Asal dalam rundingan.

“Sejak perjanjian merkuri diterima pakai 10 tahun lalu, banyak kemajuan dicapai dengan sokongan semua pihak berkepentingan. Di COP5, beberapa keputusan penting dibuat yang memberikan asas yang baik untuk 10 tahun akan datang,” kata Yuyun Ismawati, Penasihat Kanan Yayasan Nexus3, peneraju IPEN untuk ASM/perlombongan. “Tidak lama lagi, kami ingin melihat tindakan tegas oleh anggota untuk menamatkan perdagangan merkuri secara global, meminda “penggunaan yang dibenarkan” bagi ASGM di bawah Perkara 2, dan mempergiatkan aktiviti berkaitan kesihatan untuk menangani keracunan merkuri.”

IPEN mengalu-alukan kerjasama dan kolaborasi yang akan datang antara Sekretariat Konvensyen Minamata dan Rangka Kerja Biodiversiti Global Montreal-Kunming, terutamanya untuk mencapai Sasaran 7, yang akan menyediakan jalan baharu untuk menangani isu mendesak tapak tercemar.

Dalam menentukan tahap bagi sisa tercemar dengan merkuri (“sisa merkuri”), COP membahaskan tiga ambang yang dicadangkan: 10 mg/kg, 15 mg/kg, atau 25 mg/kg. IPEN menyokong 10 mg/kg sebagai pilihan paling melindungi dan menyatakan bahawa piawaian perlindungan yang lebih rendah dan malah lebih rendah digunakan di sesetengah wilayah (contohnya, Switzerland menggunakan tahap 5 mg/kg untuk mentakrifkan sisa merkuri). Keputusan COP5 untuk mengguna pakai 15 mg/kg gagal untuk menyediakan perlindungan kesihatan dan alam sekitar yang mencukupi, tetapi lebih membimbangkan, COP mengguna pakai pengecualian menyeluruh kepada piawaian ini. Ini akan membolehkan Anggota memilih untuk tidak menggunakan mana-mana tahap ambang dan menggunakan kaedah yang tidak serasi untuk mengukur merkuri dalam sisa, menjejaskan ketelusan di sekitar sisa merkuri dan mewujudkan risiko besar bagi pergerakan sisa merentas sempadan. Hasil daripada keputusan minggu ini, piawaian sisa merkuri di negara pengimport mungkin dipintas oleh negara pengeksport, mengakibatkan penghantaran sisa merkuri yang tidak diisytiharkan daripada negara kaya ke negara membangun.

Dalam halangan lain bagi perlindungan kesihatan, pindaan yang dicadangkan untuk mengukuhkan had merkuri dalam kosmetik (daripada semasa yang dibenarkan 1 bps kepada pengharaman penuh) juga gagal mendapat konsensus. Sebaliknya, cadangan untuk menjalankan lebih banyak kajian telah menangguhkan tindakan terhadap sumber pendedahan merkuri yang penting ini walaupun laporan WHO pada 2019 menggesa tindakan untuk menamatkan merkuri dalam kosmetik, dengan menyatakan bahawa “Produk pencerah kulit yang mengandungi merkuri berbahaya kepada kesihatan dan hasilnya telah diharamkan di banyak negara. Walaupun di beberapa negara di mana produk sedemikian telah diharamkan, ia masih diiklankan dan tersedia kepada pengguna melalui Internet dan cara lain.” COP telah menerima pakai cadangan untuk menghapuskan kosmetik yang mengandungi merkuri yang sengaja ditambah sebagai pengawet menjelang 2025.

Di antara beberapa perkara yang positif untuk mesyuarat itu ialah kemajuan mengenai amalgam pergigian dengan pihak yang kini dikehendaki di bawah Lampiran A Bahagian II untuk menyediakan dan menyerahkan laporan Pelan Tindakan Kebangsaan kepada COP mengenai usaha mereka untuk menurunkan atau menghapuskan amalgam pergigian secara berperingkat setiap 4 tahun. Menambah bahasa amalgam pergigian pada Lampiran A Bahagian I untuk dihentikan secara berperingkat menjelang 2030 juga disertakan tetapi dimasukkan ke dalam kurungan untuk pertimbangan selanjutnya di COP 6.

Kemuncak rundingan adalah keputusan untuk meningkatkan penglibatan mengenai Orang Asal dalam konvensyen itu. Perwakilan meluluskan resolusi yang meminta sokongan untuk penyertaan Orang Asal dalam perjuangan menamatkan pencemaran merkuri. Resolusi itu menggesa Anggota untuk melibatkan Orang Asal dalam usaha penghapusan merkuri dan menyatakan bahawa rundingan masa depan perlu merangkumi tumpuan kepada “keperluan dan keutamaan Orang Asal, serta masyarakat tempatan, berkaitan dengan kesan merkuri terhadap kesihatan, mata pencarian, budaya dan pengetahuan mereka, dengan tujuan untuk kerja masa depan untuk mengenal pasti penyelesaian yang mungkin.” Resolusi itu disifatkan oleh perwakilan Orang Asal sebagai “pencapaian penting untuk Orang Asal di peringkat global dan langkah pertama dalam benar-benar menghormati dan menegakkan hak kita.”

COP 6 pada 2025 mungkin menyaksikan agenda yang jauh lebih kuat dan berkesan dengan IPEN menggesa bagi pindaan utama kepada konvensyen yang menangani sumber teras pencemaran merkuri global.

“Kita perlu mengembalikan perjanjian ini ke landasan yang betul dan menangani masalah pencemaran merkuri terbesar di dunia iaitu penggunaan merkuri dalam perlombongan emas berskala kecil. Penggunaan merkuri ini adalah sumber utama pencemaran merkuri global, mendedahkan berjuta-juta pelombong kepada wap toksik, mencemarkan laluan air, mencemarkan ikan dan rantaian bekalan makanan. Tapak tercemar daripada amalan ini berjumlah ribuan, dengan lebih banyak lagi diwujudkan setiap hari,” kata Lee Bell, Penasihat Dasar Merkuri IPEN. “Kita perlu meminda konvensyen untuk menamatkan perdagangan global yang sah dalam merkuri untuk menetapkan tarikh penghapusan raksa yang tidak boleh dirunding bagi penggunaan merkuri dalam ASGM dan program campur tangan kesihatan bagi penduduk yang terdedah yang mengalami keracunan merkuri dari kawasan ASGM. Sebagai pendirian konvensyen, tiada tarikh tamat bagi amalan ini. Kami telah memulakan percakapan dengan perwakilan dari semua wilayah mengenai keperluan bagi perubahan ini dan menerima maklum balas positif, yang akan kami bina sebelum COP 6. Isu-isu ini mestilah ada dalam agenda atau perjanjian itu tidak akan berjaya.”