PERUBAHAN IKLIM BOLEH MENJADIKAN MAKANAN KURANG SELAMAT

Tahukah anda bahawa perubahan iklim juga menjejaskan keselamatan makanan? Ketahuilah  bagaimana peningkatan suhu mengancam pengeluaran makanan yang selamat.

Sumber: Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)