POKOK MENJADIKAN WARGA KOTA LEBIH GEMBIRA

Gambar: Blue Zones

Pokok bukan sahaja melambatkan perubahan iklim, ia membantu orang ramai untuk hidup lebih bahagia, sihat dan lebih lama.

Pokok menyediakan persekitaran yang kondusif untuk aktiviti fizikal dan sosial dan ini meningkatkan kesejahteraan mental. Sama ada melalui berkebun dalam komuniti atau berjalan di kawasan kejiranan atau taman, ramai orang daripada semua peringkat umur melaporkan mengalami kesan santai atau menyegarkan selepas keluar daripada alam semula jadi.

Kajian menunjukkan bahawa kanopi pokok menghasilkan kadar “penderitaan psikologi” yang lebih rendah. Orang ramai lebih gembira dan kurang cenderung mengalami kemurungan apabila mereka mempunyai hubungan dengan alam semula jadi. Peserta kajian yang terdedah kepada alam semula jadi didapati mengalami penurunan tekanan darah dan hormon stres kortisol.

Terbukti bahawa kesihatan mental yang baik boleh memberi kesan positif kepada kesihatan fizikal. Oleh itu, bandar perlu mengutamakan penanaman pokok bagi kesejahteraan dan kebahagiaan orang ramai. “Hutan bandar dan pokok di bandar boleh mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan fizikal dan mental,” kata Pertubuhan Pertanian dan Makanan (FAO) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).