Program Penjimatan & Kecekapan Tenaga CAP di SJKT Subramaniya Barathee

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) mengadakan ceramah mengenai Penjimatan dan Kecekapan Tenaga di SJKT Subramaniya Barathee pada 22 November 2023. Kira-kira 100 pelajar sekolah menyertai program itu.

Pegawai Pendidikan CAP, Saraswathi Devi Odian, merupakan penceramah bagi sesi Penjimatan dan Kecekapan Tenaga ini. Pelajar menunjukkan minat yang mendalam terhadap tajuk itu dan secara aktif bertanyakan pelbagai soalan mengenai perkara itu. Rasa ingin tahu dan minat mendalam mereka menjadikan sesi itu menjadi dialog yang menarik.

Sungguh mengagumkan untuk melihat sejauh mana pengetahuan kanak-kanak ini mengenai isu iklim. Mereka kini bersedia untuk melakukan bahagian mereka untuk menjadikan sekolah mereka lebih cekap tenaga. Ceramah ini menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk membuat perubahan besar dalam menjaga planet kita.

#cap_ecp #cap_ecpschool #cap_ecpSJKTSubramaniyaBarathee

   

   

   

   

   

                 

   

CAP menyampaikan ceramah mengenai Penjimatan dan Kecekapan Tenaga kepada 100 pelajar sekolah rendah di SJKT Subramaniya Barathee pada 22 November 2023. Berikut adalah video pelancaran program itu.