PROJEK LATIHAN KEBUN KOMUNITI CAP

Enam belia dan dua petani biasa yang berpengalaman menyertai latihan pertanian asli CAP di kebun bandar CAP pada 25 November 2023. Latihan ini dimulakan oleh satu kumpulan yang cuba untuk menggalakkan amalan pertanian mampan dengan melibatkan diri bersama komuniti tempatan di Selama, Perak.

CAP komited untuk menyampaikan ilmu pertanian kepada masyarakat dan sesi pertama latihan tertumpu kepada kepentingan kesuburan tanah dalam pertanian.

#cap_urbangarden #cap_CGP