Projek Lebuhraya Pulau Pinang Menimbulkan Kebimbangan Keselamatan dan Kesan Kepada Alam Sekitar

Presiden CAP,  Mohideen Abdul Kader. 

Kami maklum bahawa pembinaan Lebuhraya Air Itam – Jalan Dr Lim Chwee Leong sedang dilaksanakan. Jalan bukit ini membelah cerun curam Bukit Hijau dan bukit sekitarnya sebelum membelok ke timur ke lebuh raya bertingkat. Walaupun projek itu bertujuan untuk menambah baik aliran trafik di Pulau Pinang, kebimbangan telah dibangkitkan mengenai keselamatan projek jalan raya tersebut dan potensi kesannya terhadap alam sekitar.

Salah satu kebimbangan utama ialah zon penampan keselamatan antara jalan raya dan blok pangsapuri yang diduduki di kedua-dua belah jalan raya. Terdapat juga kebimbangan mengenai pelan kawalan hakisan dan sedimen, terutamanya semasa musim hujan apabila aliran lumpur dan tanah runtuh mungkin berlaku. Adalah penting bahawa langkah keselamatan kejuruteraan diambil kira untuk mengelakkan sebarang kemalangan yang boleh membahayakan nyawa mereka yang berada di kawasan itu, dan menyebabkan kemusnahan alam sekitar yang ketara.

Dr Lim Mah Hui – Penang Forum.

Merujuk Halaman FaceBook, Jalan Pintasan Pakej 2: Ayer Itam – Lebuh Raya Tun Dr Lim Chong Eu, https://www.facebook.com/profile.php?id=100084079636792, nampaknya pelan lebuh raya baharu itu mempunyai 3 jalan terowong. Kami ingin mengetahui sama ada projek jalan bukit itu mengikut laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) yang diluluskan atau jika terdapat sebarang perubahan kepada pelan jalan asal. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, kami ingin mengetahui sama ada ia telah diluluskan dan apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan sebarang potensi kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat sekitar.

Selain itu, tidak jelas sama ada tiga terowong di jalan bukit (seperti yang ditunjukkan dalam pelan di halaman FB projek) sedang dibina menggunakan mesin pengorek terowong atau kaedah potong dan timbun, yang mungkin mempunyai implikasi yang berbeza untuk keselamatan dan kesan kepada alam sekitar.

Khoo Salma – Penang Heritage Trust.

Semasa projek itu berlangsung, adalah penting bagi kerajaan negeri Pulau Pinang menangani kebimbangan ini dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan penduduk dan alam sekitar adalah terjamin. Kami menggesa kerajaan negeri untuk memberikan maklumat yang jelas dan telus mengenai rancangan dan tindakan yang diambil untuk mengurangkan potensi risiko.

Soalan:

Apakah langkah keselamatan kejuruteraan yang telah diambil untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan tersebut?

Adakah terowong di jalan bukit yang dibina menggunakan mesin pengorek terowong atau kaedah potong dan timbun?

Berapakah luas zon penampan keselamatan antara jalan raya dan blok pangsapuri yang diduduki, dan apakah langkah yang telah diambil untuk memastikan keselamatan penduduk sekiranya berlaku kemalangan?

Penduduk turut terlibat dalam Sidang Akhbar.

Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengawal hakisan dan mendapan semasa musim hujan, dan bagaimana ia akan dipantau dan dikuatkuasakan?

Adakah projek jalan bukit mengikut reka bentuk jalan seperti yang termaktub dalam laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) yang diluluskan, atau adakah terdapat sebarang variasi kepada pelan asal? Jika terdapat variasi, adakah ini telah mendapat kelulusan laporan EIA dan apakah langkah khusus yang perlu diambil untuk mengurangkan sebarang potensi kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat di sekeliling?

Adakah pemantauan berterusan dilakukan terhadap keselamatan dan kesan kepada alam sekitar lanjutan daripada projek jalan bukit ini? Jika ya, bagaimanakah ini dijalankan dan berapa kerap ia dilakukan?

 

 

Mohideen Abdul Kader
Presiden CAP
bp Penang Forum

Kenyataan Media Penang Forum, 22 Mac 2023