PUPUK KESEJAHTERAAN ANDA

Kesejahteraan adalah lebih daripada sekadar kesihatan fizikal; ia termasuk kesihatan mental, emosi dan sosial anda. Kesejahteraan berkait rapat dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Jagalah kesejahteraan emosi dan mental anda. Tumpukan kepada perkara yang positif dan buangkan yang negatif. Jika anda memberi tumpuan kepada perkara yang baik, anda akan mendapati bahawa yang baik akan menjadi lebih baik.