Rangka Kerja Global Bersejarah mengenai Bahan Kimia Digunapakai Selepas Bertahun-tahun Perbincangan

Pertanian perindustrian: Pekerja dalam pakaian perlindungan menyembur racun herba atau racun serangga toksik di ladang penanaman sayur-sayuran.

Pertanian perindustrian: Pekerja dalam suite perlindungan menyembur racun rumpai toksik atau racun serangga pada ladang penanaman sayur-sayuran.

  • Berdasarkan sekitar 28 sasaran, Rangka Kerja menggariskan hala tuju bagi negara dan pihak berkepentingan untuk menangani kitaran hayat bahan kimia secara usaha sama, termasuk produk dan sisa.
  • Proses rundingan adalah unik kerana wakil daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan antara kerajaan, belia dan ahli akademik mengambil bahagian pada peringkat yang sama.
  • Menjanjikan EUR 20 juta kepada Rangka Kerja baharu bagi pihak kerajaannya, Menteri Alam Sekitar Jerman, Steffi Lemke berkata pihak berkepentingan kini mempunyai alat konkrit untuk meningkatkan profil isu kimia di UNGA dan forum global yang lain.

Berikutan sesi rundingan sepanjang malam dan perbincangan bertahun-tahun, Persidangan Antarabangsa Pengurusan Bahan Kimia kelima (ICCM5) secara rasmi menerima pakai rangka kerja global baharu bagi pengurusan bersepadu bahan kimia dan sisa melangkaui 2020, ‘Rangka Kerja Global mengenai Bahan Kimia – Bagi planet bebas bahaya daripada bahan kimia dan bahan buangan.’ Persidangan itu juga menerima pakai Deklarasi Bonn, satu kenyataan politik yang dirangka selama berbulan-bulan perundingan tidak rasmi dan dipersetujui pada jam-jam terakhir.

ICCM5 bermesyuarat dari 25-29 September di Bonn, Jerman, berakhir lebih 16 jam selepas dijadualkan tamat pada pagi 30 September. Laporan ringkasan Earth Negotiations Bulletin (ENB) mesyuarat itu menekankan bahawa banyak kelewatan untuk penerimaan Rangka Kerja dan Perisytiharan itu disebabkan oleh kedudukan berakar umbi yang berkaitan dengan antara lain merujuk teks prinsip bersama tetapi tanggungjawab berbeza (CBDR), pemindahan teknologi “atas syarat yang dipersetujui bersama,” dan prinsip pencemar-membayar, yang kesemuanya kekal dalam kurungan sehingga saat terakhir dalam kedua-dua rundingan.

Berdasarkan sekitar 28 sasaran, Rangka Kerja Global menggariskan hala tuju bagi negara dan pihak berkepentingan untuk menangani kitaran hayat bahan kimia secara usaha sama, termasuk produk dan sisa. Menurut ENB, Rangka Kerja 12 bahagian, tiga lampirannya, dan 12 resolusi yang disertakan “menyediakan rasional, sasaran dan tindakan untuk memastikan bahagian yang luas merentas pemegang kepentingan daripada kerajaan, agensi teknikal antarabangsa, masyarakat sivil, dan sektor swasta boleh bekerjasama” dalam isu-isu seperti:

  • menghapuskan secara berperingkat bahan kimia yang paling berbahaya;
  • memperkukuh pembinaan kapasiti, terutamanya bagi negara yang mempunyai rejim penguatkuasaan yang lemah; dan
  • mewujudkan hubungan yang lebih baik merentasi pelbagai sektor, termasuk kesihatan dan keselamatan pekerjaan, perdagangan, pertanian, tenaga dan pengangkutan.

Proses rundingan adalah unik kerana wakil daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan antara kerajaan, belia dan ahli akademik mengambil bahagian pada peringkat yang sama.

“Semua orang di planet ini sepatutnya boleh hidup dan bekerja tanpa rasa takut jatuh sakit atau mati akibat pendedahan daripada bahan kimia. … Rangka kerja … ini menyediakan visi untuk planet yang bebas bahaya daripada bahan kimia dan sisa, untuk masa depan yang selamat, sihat dan mampan,” tegas Pengarah Eksekutif Program Alam Sekitar PBB (UNEP) Inger Andersen, mengalu-alukan penerimaan Rangka Kerja itu yang katanya pencemaran dan sisa yang tinggi, supaya ia diiktiraf pada tahap yang sama dengan krisis perubahan iklim dan kehilangan alam semula jadi dan biodiversiti, yang sudah mempunyai rangka kerja yang sedia ada.

Menjanjikan EUR 20 juta kepada Rangka Kerja baharu bagi pihak kerajaannya, Menteri Alam Sekitar Jerman, Steffi Lemke berkata pihak berkepentingan kini mempunyai alat konkrit untuk meningkatkan profil isu kimia di Perhimpunan Agung PBB (UNGA) dan forum global yang lain. Beliau mengumumkan hasrat negaranya untuk meminta UNGA pada 2024 untuk membina Rangka Kerja untuk meningkatkan profil bahan kimia dan pengurusan sisa dalam sistem PBB.

Rangka Kerja Global antara lain menggesa bagi mencegah perdagangan haram dan pemerdagangan bahan kimia dan bahan buangan, melaksanakan rangka kerja undang-undang negara dan menghapuskan secara berperingkat racun makhluk perosak (HHP) amat berbahaya dalam pertanian menjelang 2035. Ia juga memerlukan peralihan kepada alternatif bahan kimia yang lebih selamat dan lebih mampan, mengurus bahan kimia secara bertanggungjawab dalam pelbagai sektor termasuk industri, pertanian dan penjagaan kesihatan dan meningkatkan ketelusan dan akses kepada maklumat mengenai bahan kimia dan risiko yang berkaitan dengannya.

Selain itu, ICCM5 melancarkan Perikatan Global mengenai Racun Makhluk Perosak Amat Berbahaya (GAHHP), serta proses bagi mewujudkan program pelaksanaan bagi Rangka Kerja baharu yang sepatutnya menghasilkan inisiatif tertumpu sektor baharu yang melibatkan pengguna berat utama bahan kimia seperti sektor tekstil dan pembinaan.

Jalan ke arah penggunaan rangka kerja baharu itu adalah panjang dan penuh dengan halangan terutamanya apabila rundingan terhenti secara tidak dijangka akibat pandemik COVID-19 global dan ICCM5 ditangguhkan selama tiga tahun, tulis ENB. Analisis mesyuarat itu menunjukkan bahawa dari permulaan, perbezaan visi untuk Rangka Kerja berkaitan dengan beberapa keinginan yang tinggi, meliputi pengurusan kedua-dua bahan kimia dan semua bahan buangan, dengan sasaran yang sukar, terikat masa, institusi yang kukuh, pemantauan sebenar, penjejakan, dan struktur pelaporan, dan pembiayaan yang besar dan boleh diramal untuk menyokong semuanya. Yang lain memihak kepada Pendekatan Strategik Pengurusan Bahan Kimia Antarabangsa (SAICM) yang dipertingkatkan sedikit tetapi masih agak sederhana, memberikan tumpuan kepada bahan kimia atau mungkin bahan kimia dan sisa yang berkaitan dengannya.

Semasa ICCM5, perbezaan ini paling ketara dalam rundingan mengenai skop, sasaran dan kewangan. Mengenai skop, perwakilan membincangkan sama ada untuk menangani pembaziran secara sempit atau meluas. Pada akhirnya, mereka bersetuju dengan “kitaran hayat bahan kimia, termasuk produk dan sisa,” yang boleh ditafsirkan oleh pihak berkepentingan yang berbeza dengan cara yang berbeza, nota analisis ENB. Mengenai sasaran, isunya ialah cita-cita, termasuk betapa spesifiknya, sama ada sasaran kuantitatif perlu disertakan (seperti tahap pembiayaan tertentu), dan tarikh akhir yang perlu ditetapkan.

Mengenai kewangan, Kumpulan Afrika, yang disokong oleh Kumpulan Amerika Latin dan Caribbean dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO), mencadangkan “yuran yang diselaraskan secara global” ke atas asas bahan mentah bahan kimia yang akan membiayai dana kendiri bagi menyokong pengurusan bahan kimia yang baik dan sisa. Yang lain, termasuk China, Kesatuan Eropah (EU), Amerika Syarikat (AS), Jepun, Iran, India, Pakistan, Arab Saudi dan Persekutuan Rusia, membantah yuran “diselaraskan” dengan menyatakan perjanjian sukarela tidak sepatutnya mempunyai cukai atau yuran atau mewujudkan dana khas. Akhirnya, perwakilan bersetuju untuk menghidupkan semula Program Permulaan Pantas SAICM di bawah nama yang berbeza tetapi dengan terma rujukan yang serupa.

Semasa Bahagian Peringkat Tinggi, kedua-dua Konvensyen Basel, Rotterdam dan Stockholm (BRS) dan Sekretariat Konvensyen Minamata berjanji bahawa mesyuarat Persidangan Pihak (COP) seterusnya untuk perjanjian alam sekitar pelbagai hala (MEA) masing-masing akan mempertimbangkan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada pelaksanaan Rangka Kerja Global dan resolusi ICCM5. Mereka juga menyatakan hasrat untuk “menggalakkan dan menyokong peralihan kepada ekonomi sirkular secara aktif, termasuk melalui pembangunan alternatif dan pengganti bahan kimia dan bukan bahan kimia yang selamat, yang melindungi kesihatan dan alam sekitar, dan membawa kepada pengurangan sisa, kitar semula bebas daripada bahan kimia berbahaya, dan penggunaan sumber yang cekap.”

ICCM5 didahului oleh sesi kedua yang disambung semula bagi Mesyuarat Keempat Proses Intersessional (IP4), yang bersidang dari 23-24 September.

Sumber: IISD (4 October 2023)