REPAIR: Membaiki barangan dan peralatan seberapa mungkin

Membaiki barangan seberapa mungkin akan meminimumkan penggunaan sumber, melanjutkan jangka hayat produk dan alat gantiannya dan mengurangkan sisa buangan.

Menjelang 2050, plastik di laut akan mengatasi jumlah ikan (Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Memacu syarikat untuk memperbaiki reka bentuk produk yang tahan lama dan boleh dibaiki.

Tindakan yang boleh diambil:

> Baiki barangan yang pecah atau rosak seberapa mungkin dan bukan membeli yang baharu.

> Mengganti komponen untuk membaiki barangan dan melanjutkan usianya.

> Pulangkan barangan yang pecah/rosak kepada penjual untuk dibaiki.

Pencipta bertanggungjawab untuk mereka bentuk produk yang mudah dibaiki. Kerajaan perlu menjadikan kerja membaiki barangan mudah dan murah, undang-undang untuk manual perlu terdapat selama 10 tahun ke atas, alat gantian lebih murah daripada model baharu, dan tempoh jaminan lebih panjang.