TERORISME HALAMAN RUMPUT

“Halaman rumput, menurut saya bertentangan dengan alam semula jadi, tandus dan sering usang – musuh taman yang baik.

Untuk masalah yang sama seperti bergerak anda boleh mendapatkan sayuran setahun: kacang pelari, kubis bunga dan kubis, dicampur dengan merah jambu dan peony, Shirley poppies dan delphiniums: bukankah itu akan memperindahkan tanah dan menyelamatkan kita daripada terorisme taman yang berlaku?”                        — Derek Jarman