Toksik dalam Plastik

Bahan kimia yang ditemui dalam barangan plastic seperti pembungkusan dan peralatan perubatan boleh melarut resap ke dalam makanan dan aliran darah kita. Ia juga mencemarkan sungai dan sumber air kita.

Ia juga boleh diserap dan terkumpul dalam tisu organisma, mencemarkan rantaian makanan.