Vision & Mission Malay

Visi & Misi

Visi

Memberi suara kepada golongan kecil – itulah objektif Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dan itulah yang telah kami lakukan sejak penubuhan kami pada tahun 1970.

CAP adalah organisasi pengguna dengan perbezaan. Memperjuangkan harga yang berpatutan dan produk dan perkhidmatan berkualiti baik adalah salah satu daripada banyak aktiviti kami. Keprihatinan utama kami adalah memastikan hak setiap pengguna untuk keperluan asas seperti makanan, perumahan, penjagaan kesihatan, kemudahan sanitasi, pengangkutan awam, pendidikan dan lingkungan yang bersih. Kami ingin mendorong dalam kalangan masyarakat – terutama orang miskin yang keperluannya sering tidak disedari – semangat dan keyakinan untuk mewakili kes mereka kepada pemerintah, kepada orang awam dan syarikat swasta yang menindas mereka.

Melalui aktiviti penyelidikan, pendidikan dan perwakilan, kami berharap dapat mempengaruhi orang-orang di semua peringkat: supaya pembuat dasar dalam pemerintahan melihat bagaimana dasar pembangunan mereka mempengaruhi orang biasa, dan mengutamakan keperluan asas; supaya orang biasa berfikir dengan lebih kritis dan mempunyai kekuatan untuk menolak tren dan amalan (contohnya: merokok, perjudian) yang hanya dapat menjadikan kehidupan mereka lebih dilucutkan.

Misi

Untuk mempromosikan dan berusaha untuk masyarakat yang lebih ekologi dan adil secara sosial.